Uudised

ITL otsib tähtajalist projektijuhti

ITL otsib EUSBSR Seed Money Facility vahenditest toetatud projekti 
„Internet of Business“ elluviimiseks
PROJEKTIJUHTI (tähtajalise lepinguga)

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (edaspidi ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti.

Projekti „Internet of Business“ eesmärk on:
Töötada välja reaalaja majanduse kontseptsioon ja pilootprojektid, koondades olemasolevaid praktikaid ning algatada nende alusel riikide vaheline reaalajas äriinfo liikumise piloteerimine.
Projekti kestvus on 12 kuud (alates aprillist 2016).

Projektijuhi tööülesanded on:
• projekti „Internet of Business“ sisuline ja tehniline juhtimine
• projekti eelarvest, ajakavast ja toetuslepingust kinnipidamise eest vastutamine
• projektis planeeritud tegevuste tähtaegse elluviimise eest vastutamine
• vastavalt rahastaja nõuetele projekti sisu- ja finantsaruannete koostamine ning nende õigeaegne esitamine
• projekti dokumentatsiooni haldamine
• projekti teavitusnõuete täitmise tagamine
• projekti kommunikatsiooniplaani korraldamine ja partnerite vaheliste töökoosolekute korraldamine
• projekti taotluses toodud sisuliste tulemuste saavutamise tagamine
• muud toimingud, mis on vajalikud projekti edukaks läbiviimiseks

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus;
• hea läbirääkimis- ja suhtlemisoskus;
• algatusvõime ja kaasamisoskus;
• hea arvutikasutamise oskus
• hea organiseerimisvõime, koostööle orienteeritus, kohuse- ja vastutustundlikkus ning iseseisvus

Pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• sõbralikku meeskonda
Töötajaga sõlmitakse tähtajaline tööleping.

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja sooviavaldus koos palgasooviga aadressile doris.pold@itl.ee hiljemalt 29. märts 2016.

Lisainfo:
Doris Põld
IKT klastrijuht
Doris.pold@itl.ee