Uudised

ITL ja HITSA kuulutavad välja Ustus Aguri stipendiumikonkursi

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi ITL-i Ustus Aguri nimelisele stipendiumile.
Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna õpingute toetamiseks. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.
Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut.
Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppes õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressil stipendium@hitsa.ee, kus:
- teemareal ("Subject") on märgusõna "Ustus Agur 2014";
- e-kirjas on juhendaja nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress);
- kirjale on lisatud doktoritöö teema ja selle lühikirjeldus (max. 6400 tähemärki);
- kirjale on lisatud taotleja Curriculum Vitae (mis sisaldab kontaktandmeid (telefon, e-post, õpingute alustamise ning eeldatav lõpetamise aeg, publikatsioonide loetelu) ja muud doktorandi seisukohast olulist infot.


Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2014. a. kell 24.00.
Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust. Stipendiumi eraldamine otsustatakse orienteeruvalt 10.oktoobriks 2014.

Lisainformatsioon:
Marily Hendrikson
Akadeemia tee 21/1, Tallinn 12618
tel: 628 5811
e-post: stipendium@hitsa.ee
www.hitsa.ee

*******************************************************************************

Information Technology Foundation for Education in cooperation with Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (ITL) announce a competition ITL’s Ustus Agur Scholarship.

Ustus Agur Scholarship aims to support the information and communications technology area doctoral studies of a public university’s doctoral student. The scholarship also promotes the outstanding contribution of Ustus Agur in the development of Estonian information society. The amount of scholarship is EUR 2,000.
The scholarship is regulated by Ustus Agur Scholarship Statute. Doctoral student matriculated in Estonian public university studying in the field of sciencescan apply for the scholarship.

For applying, please send an e-mail at stipendium@hitsa.ee,
where:
- Subject line indicates keyword “Ustus Agur 2014";
- The e-mail includes the name and contact data of the instructor (telephone no. and email address);
- The E-mail attachment includes subject of the doctoral thesis and its brief description (max of 6400 characters);
- The e-mail attachment includes Curriculum Vitae with contact data (telephone number, e-mail address, starting time of studies, expected end of studies, list of publications and other important information regarding the doctoral student’s studies).

Application submission deadline is 1. October 2014 at 24:00.
Allocation of the Scholarship considers the expected influence of the subject of the doctoral thesis of the scholarship applicant to the development of Estonian information society and current professional activities of the applicant.
Allocation of the Scholarship is decided by 10. October 2014.
Additional information: Marily Hendrikson, e-mail: stipendium@hitsa.ee