Uudised

ITL-i tagasi kooli kampaania: Reaalainetega edukaks

7.-11. aprill 2014 viib ITL-i läbi Tagasi kooli kampaania „Reaalainetega edukaks“, mille eesmärgiks on tõsta noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning näidata nende praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus.

Selle ühe nädala jooksul lähevad suur hulk IKT valdkonna inimesi üldhariduskoolidesse tunde andma ja rääkima noortele oma tööst ning sellest, miks on lahe IT’s töötada. Eelmine aasta osales kampaanias pea 100 inimest IKT ettevõtetest ja kokku anti üle 180 tunni. Loodame sellel aastal neid numbreid ületada!

Sobiva kooli leidmine käib Tagasi kooli süsteemi kaudu, mille kohta ITL annab täpsed juhiseid, kui olete oma kampaanias osalemise soovist teada andnud. ITL-i kodulehel on koondatud eelmise aasta materjale ja soovitusi tunni ülesehitamiseks ja ka mõned näidistunnikavad koos põnevate mängudega. Kindlasti täiendame seda veel uute materjalidega.

Mida laiaulatuslikuma kampaania nii regionaalselt kui ka tundide antavate arvu poolest suudame me korraldada, seda suurema avalikkuse tähelepanu suudame me saada IKT sektori tööjõupuudusele ja noorte vajalikkusele sektoris.

Andke oma soovist kampaanias osaleda teada heleri.vahemae@itl.ee  ja me liidame teid ITL-i tagasi kooli listiga ning jagame juba täpseid juhiseid edasise kohta.


Kõik on IT!

Doris Põld
ITL projektijuht
Doris.pold@itl.ee
+372 511 44 11