Uudised

ITL-i kommentaar Eesti e-hääletussüsteemide turvalisuse kohta

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on seisukohal, et Eestis kasutatav e-hääletussüsteem on täiesti turvaline kasutamaks seda Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimisel.

ITL-i juhatuse liikme Heiki Kübbari sõnul on süsteemi turvatase kõrgem kui paljudel teistel igapäevaeluks vajalikel e-süsteemidel nagu näiteks e-pangandusel või e-maksuametil ning seda ka arusaadavatel põhjustel, sest valimistulemuste mõju ühiskonnale on väga suur.
Kübbari sõnul peab kõigi e-süsteemide turvalisus pidevalt ajaga kaasas käima ning seepärast on teretulnud ka igasugune põhjendatud kriitika nende toimimise osas. Võimalike turvariskide avastamiseks teevad kõik ettevõtted ja riigid koostööd IT-kogukondadega ning võtavad arvesse nendelt tulnud ettepanekuid.

"Kahjuks on aga viimasel ajal ühe vaatlejate töögrupi poolt Eesti e-hääletussüsteemide kohta kõlanud seisukohad pehmelt öeldes puudulikud. Esitatud väited ei viita kindlasti tegelikele probleemidele ning panevad asjatundjaid pigem kulmu kergitama," lausus ta.
Kübbar tõi näiteks vaatlejate töögrupi raportis toodud riskifaktori, milleks on valimiste läbiviimisega otseselt seotud töötajate võimalik ebalojaalsus. Tema sõnul on just sellised riskid e-hääletussüsteemis oluliselt paremini tuvastatavad kui näiteks paberhääletussüsteemis, kuna kõikide e-hääletusega seotud ametnike tegevusest jääb igal juhul järele jälg, mida saab alati kontrollida.

Kübbar lisas, et erinevalt mitmetest teistest testijatest ei olnud nimetatud vaatlejate grupp kursis ka mõnede süsteemi osadega, mis avastavad ja analüüsivad võimalikke pettusi.

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit, kus liikmeid on täna 79. Lisaks IKT-le spetsialiseerunud ettevõtetele kuuluvad liitu ka mitmed ettevõtted teistest majandusharudest, mille põhitegevus on IKT-ga oluliselt seotud.


Lisateave
Heiki Kübbar
juhatuse liige
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
tel +372 6177 145
info@itl.ee  
www.itl.ee