Uudised

ITL-i juhatus tutvustas tegevuskava aastateks 2013-2015

Täna tutvustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatus Tallinna Teaduspargis Tehnopol ITL-i tegevusplaani aastateks 2013-2015.

ITL-i presidendi Anneli Heinsoo sõnul lähtub lähiaastate tegevuskava Eesti IKT visioonist aastaks 2020, mille kohaselt on IKT seitsme aasta pärast Eesti heaolu allikas ning leiab nutikat kasutamist nii majanduselus kui ühiskonnakorralduses.
„ITL-i nägemuse kohaselt mõjutab IKT aastal 2020 elukorraldust terves Eestis. Meie infoühiskond peaks olema maailmas esirinnas usaldusväärsete teenuste kasutamisel, meie IKT spetsialistide arv tänasega võrreldes kahekordistunud ning lisaväärtus erinevates fookusvaldkondades oluliselt kasvanud,“ märkis Heinsoo.

ITL-i eesmärgid aastani 2015 on IKT sektori hea maine hoidmine ja liikmete huvide kaitse, sotsiaalsete valdkondade toetamine IKT abil hariduses, tööhõives ja tervishoius. Samuti valdkonna ekspordivõimekuse suurendamine ning koostöö tihendamine nii teiste majandusvaldkondadega kui rahvusvahelisel tasandil teiste riikide klastrite ja IKT alaliitudega.
ITL loeb oluliseks IKT strateegia elluviimist ning telekommunikatsiooni ja digitaalse infrastruktuuri arendamiseks vajalike eelduste loomist.

Infoturbe ja küberkaitse valdkonnas on sihiks tagada vajalik turvalisus innovaatiliste IT-lahenduste kasutuselevõtuks ja jätkusuutlikuks arenguks. Alaliidu tegevusplaan näeb ette sotsiaalse vastutuse suurendamist tavainimese elu kõige enam mõjutavates fookusvaldkondades nagu tervishoid, haridus ja internetiturvalisus.

„Ühe meie prioriteedina näeme IKT hariduse kvaliteedi tõstmist, samuti tarku töökohti loovate ettevõtete maksukoormuse vähendamist ning kvalifitseeritud välistööjõu Eestisse toomise lihtsustamist,“ ütles ITL-i juhatuse liige Tiit Paananen.

ITL valis 25. aprillil 2013 uue üheksaliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Anneli Heinsoo (Tieto Estonia AS), Tiit Tammiste (EMT AS), Heiki Kübbar (Icefire OÜ), Rain Laane (Microsoft Estonia OÜ), Seth Lackman (Ericsson Eesti AS), Toomas Mõttus (Atea AS), Enn Saar (Elion Ettevõtted AS), Tiit Paananen (Skype Technology) ja Agnes Roos (Eesti Energia AS).

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille põhilised tegevussuunad on IKT valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. ITL ühendab 75 IKT-ga tegelevat ettevõtet ning liitu kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 90% Eesti IKT-sektori kogukäibest.