Uudised

ITL-i Ustus Aguri stipendium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL) kuulutavad välja konkursi: ITL-I USTUS AGURI STIPENDIUM ÕPINGUTEKS DOKTORIÕPPES.

ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse.

STIPENDIUMI SUURUS ON 2000 EUROT.

Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut. Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud loodus- ja täppisteaduste valdkonnas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekaval doktoriõppes õppiv doktorant.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur HITSA konkursiveebis

Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised eesti- või ingliskeelsed lisadokumendid: 
CV, mis sisaldab publikatsioonide loetelu, doktorandi erialast tegevust ja muud doktorandi uurimustöö seisukohast olulist infot. 
Doktoritöö teema lühikirjeldus (kuni 1500 tähemärki). 
Essee teemal „Eesti infoühiskonna tulevik – kuidas minu doktoritöö selle arengut mõjutab“ (kuni 4000 tähemärki). 
TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 23. OKTOOBER 2017 KELL 23:59.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust. Stipendiumi eraldamine otsustatakse hiljemalt 13. novembriks 2017.

Lisainfo:
Kristi Ainen
Projektijuht
Telefon: 628 5888
E-post: kristi.ainen@hitsa.ee