Uudised

IT-sektor kannatab testijate nappuse käes

Eelmise nädala lõpus Tallinnas toimunud rahvusvaheline tarkvara testijate ja arendajate konverents juhtis tähelepanu ühele Eesti IT-sektori kitsaskohale – testijate puudusele. See avaldab mõju nii siin valmivate digitaalsete lahenduste kvaliteedile kui ka ekspordivõimekusele ning vajab parendamist.

Kolmepäevane Nordic Testing Days 2013 tõi kokku 280 eksperti kaheksast riigist. Eesti Testijate Liidu liikme ja Nordic Testing Days 2013 peakorraldaja Raivo Pätsi sõnul tegeleb igapäevase põhitööna tarkvara testimisega ligi tuhatkond inimest, mis ei ole kaugeltki piisav.
„Tarkvara testimine ja kvaliteedijuhtimine on hetkel veel endiselt alahinnatud valdkond. Paljud juhid ei mõista testimise väärtust ega pööra sellele piisavalt tähelepanu,“ rääkis Päts, kelle sõnul on vastava eriala aineid vähe ka ülikoolide õppekavades.

„Peale testijate arvu tõstmise on vaja suurendada valdkonna töötajate tehnilisi ja teoreetilisi teadmisi, et käia kaasas valdkonna arenguga.
Sellesse panustas ka toimunud konverents. Testijate silmaringi laiendamine ja tulevikuperspektiivi avamine panustab kogu IKT valdkonna arengusse,“ lisas Nordic Testing Days 2013 peakorraldaja.

Eestis on praegu testijate rolli jäetud sageli lõppkasutajad, kuna testimist ei peeta tarkvaraarenduse loomulikuks osaks. Juhul kui Eesti soovib nüüd ja edaspidi olla eesrinnas mahukates tarkvaraarendustes, siis tuleb sellist olukorda muuta. Võimalikud lahendused on lisada suuremas mahus kvaliteedijuhtimist IT-alase kõrghariduse programmidesse, kasvatada teadlikkust testimisest kui ametist ja selle vajalikkusest ning arendada spetsialistide oskusi ja luua kogemuse jagamise võimalusi.

Esimesed sammud sellel teel on juba ka astutud. Näiteks täiendati Eesti Testijate Liidu ja mitme ülikooli koostöös õppeprogramme ning suur huvi teist aastat toimunud Nordic Testing Days’i vastu julgustab konverentsiga jätkama.


Lisainfo:
Raivo Päts
Nordic Testing Days 2013 peakorraldaja
Tel: +372 58 090 791
Email: raivo.pats@nordictestingdays.eu