Uudised

Heli Mattisen: IKT magistriõpe inglise keelseks

Täna toimuval konverentsil „IT kui Eesti majandusmootor 2020“ tegi pärastlõunases sessioonis ettekande Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen. Ta analüüsis nii kutse- kui kõrghariduse IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) õppekavade tugevusi ning probleeme.

„Rääkides meie hariduse rahvusvahelistumisest, siis ekspertide hinnangul tuleks Eesti kõrghariduses IKT magistriõppe kavades täielikult üle minna inglise keelsele õppele,“ märkis Mattisen.

Viimasel paaril aastal on Eestis akrediteeritud 16 IKT õppekava kutsehariduses ning 2 õppekava kõrghariduses. Tänavu on akrediteerimisel veel 2 kõrghariduse õppekava.

Peamiste IKT õppe tugevustena tõi Heli Mattisen esile valdavalt väga heal tasemel IT taristu, rohkeid õpivõimalusi ning õppetöö vastavust rahvusvahelisele tasemele.

Olulisemate probleemidena nimetas Mattisen õppijate ootuste ja pakutava õppe kohatist mittevastvavust, teooria ja praktika nõrka sidustamist ning kohatist alarahastust.

Konverents „IT kui Eesti majandusmootor 2020“ toimub ITLi, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse, SA Innove ja Kutsekoja korraldusel.


Lisainfo:

Jüri Jõema
ITLi tegevjuht
Telefon: 6177 145
Mobiil: 5104842
E-post: jyri@itl.ee