Uudised

HITSAs loodi IT Hariduse Arenduskeskus

Alates mai algusest tegutseb Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses (HITSA) uus üksus – IT Hariduse Arenduskeskus, mille eesmärgiks on tehnoloogiahariduse edendamine lasteaedadest kuni ülikoolideni välja.

„Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse moodustanud asutustel (Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Tiigrihüppe Sihtasutus ja EENet) on pikem ajalugu, aga ühinenud asutusena tähistame maikuus esimese tegutsemisaasta möödumist. Valminud on HITSA strateegia aastateks 2014-2020, milles seadsime omale sihi töötada selle nimel, et iga haridustaseme lõpetaja saaks kaasa tänapäevased digipädevused ning et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tark kasutamine tõstaks õppe kvaliteeti. IT Hariduse Arenduskeskuse loomisega on paika saanud meie kavandatud struktuur,“ märkis HITSA juhatuse esimees Erki Urva.

IT Hariduse Arenduskeskust asus juhtima Andres Ääremaa, kes eelnevalt vedas Sihtasutuses Innove elektroonilise eksami väljatöötamist. „IT Hariduse Arenduskeskuse loomisega koondame samalaadsed tegevused, mida HITSA ja selle eelkäijad juba edukalt ellu viinud on, ühte keskusesse. Keskuse juhtimine on minu jaoks heaks väljakutseks ning loodan, et meie erinevate tegevuste vahel tekib sünergia, mis viib paremate tulemusteni,“ sõnas Ääremaa. „Huvi tekitamisega tehnoloogiahariduse vastu alustame ProgeTiigri programmi kaudu juba lasteaiaealiste ning alles kooliteed alustanute seas. Läbi IT Akadeemia, IKTP programmi („Eesti IKT kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riiklik programm 2011-2015“) ja Tiigriülikooli süvendame IKT sektori ettevõtete, riigi ja ülikoolide vahelist koostööd ja aitame kaasa tänapäeva võimalustele vastava IKT-hariduse andmisele,“ lisas ta. Praegu on mitu IT Hariduse Arenduskeskuse programmi muutmisel, näiteks uuendatakse koos partneritega koolidest, ülikoolidest, ministeeriumist ja mujalt tehnoloogiahariduse programmi ProgeTiiger.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega, ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.