Uudised

HITSA koostöös ITL-iga kuulutavad välja Ustus Aguri stipendiumi konkursi

                                                                                          

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga kuulutavad välja konkursi

ITL-i Ustus Aguri stipendium

Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna õpingute toetamiseks. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti infoühiskonna arengusse. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.
Stipendiumi aluseks on Ustus Aguri stipendiumi statuut.

Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis immatrikuleeritud loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppes õppiv doktorand. Taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressil stipendium@hitsa.ee, kus:
• teemareal ("Subject") on märgusõna "Ustus Agur 2013";
• e-kirjas on juhendaja nimi ja kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress);
• kirjale on lisatud doktoritöö teema ja selle lühikirjeldus (max. 6400 tähemärki);
• kirjale on lisatud taotleja Curriculum Vitae (mis sisaldab kontaktandmeid (telefon, e-post, õpingute alustamise ning eeldatav lõpetamise aeg, publikatsioonide loetelu ja muud doktorandi seisukohast olulist infot).

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. september 2013. a. kell 24.00

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse stipendiumikandidaadi doktoritöö teema oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning kandidaadi senist erialast tegevust.
Stipendiumi eraldamine otsustatakse orienteeruvalt 30.septembriks 2013

Lisainformatsioon:
Merle Varendi
Raja 4C, Tallinn 12616
Tel: 628 5812
e-post: stipendium@hitsa.ee