Uudised

Euroopa Komisjoni asepresident Kroes andis peaminister Ansipiga kohtudes oma esimese digiallkirja

Peaminister Andrus Ansip ja Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes arutasid tänasel kohtumisel Stenbocki majas Euroopa Liidu digitaalse ühtse turu rajamist kui võimalust suurendada konkurentsivõimet, lihtsustada ettevõtlust ning vähendada bürokraatiat e-lahenduste kaudu.

Peaminister rõhutas, et e-ID lahenduste laiem levik Euroopa Liidu liikmesriikides lähtub eelkõige kodanike huvidest.

„E-teenused – see on vahend nii valitsuste läbipaistvuse suurendamiseks, efektiivsuse tõstmiseks kui ka kodanikele turvaliseks suhtlemiseks riigiga ja omavahel,“ ütles peaminister Ansip.

Ansip tegi ettepaneku vältida Euroopa Liidu liikmesriikides andmete topeltküsimist, kuna see on bürokraatlik ja takistab piiriüleste avalike teenuste arengut.

„Andmeid tuleb taaskasutada, mitte kodanikelt üle küsida ja topelthoiustada,“ ütles Ansip. „Kodanikel ja ettevõtetel peaks olema õigus nõuda, et kui Euroopa Liidu piires on nad avaliku sektori asutusele juba andmeid esitanud, siis teised riigid peavad avaliku teenuse osutamiseks neid taaskasutama.“

Peaminister Andrus Ansip rääkis ka kavast katta kogu Eesti kiire lairibaühendusega. Ta avaldas lootust, et Euroopa Komisjon mõistab Eesti soovi kasutada Euroopa Liidu struktuurivahendeid kogu lairibainterneti võrgu rajamiseks Eestis.

„Lisaks baasvõrgu rajamisele kavandame ka nn viimase miili investeeringute toetamist, sest suures osas Eestist on hajaasustuse tõttu „turutõrge“,“ selgitas Ansip. „Väikeasulates ja maapiirkonnas ei tasu side-ettevõtete jaoks ilma toetuseta investeering netikaabli kodude ja asutusteni vedamiseks ära. Kiire netiühendus ei pruugi seetõttu vaatamata riigi toel rajatud baasvõrgule reaalselt kasutajateni jõuda.“

Peaminister Andrus Ansip avaldas ka põhimõttelist toetust kohtumisel kõneks olnud sidepaketile, mida Euroopa Komisjoni asepresident nimetas oluliseks sammuks teel ühtse digitaalse turu edasiarendamisel.

„Kodaniku ja tarbijana toetan sidepaketi üldist eesmärki luua ühtne piiriülene turg, mis lihtsustab piiriüleste teenuste osutamist,“ ütles Ansip. „Detailidega tuleb veel tööd teha, kuid me oleme valmis sellesse panustama. Tahame Leedule kui Euroopa Liidu Nõukogu praegusele eesistujale igati toeks olla. Ilma ühenduste ja sideta ei ole ka teenuseid.“

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes tunnustas Eesti edusamme e-teenuste valdkonnas. Ta ütles, et Eesti on digitaalse turu eestkõnelejaid ning Eesti kogemused on hinnatud kogu Euroopas.

„Digitaalne ühtne turg aitaks kiiremini ületada majanduskriisiga seotud raskused Euroopa Liidus,“ ütles Kroes.

Tutvustades Kroesile e-teenuste arengut Eestis kinkis peaminister Andrus Ansip talle ka isikustatud test-ID-kaardi, millega volinik sai proovida e-allkirja andmist, veendudes selle lihtsuses ja toimivuses. Eesti sihiks on jõuda digiallkirjade tunnustamise ja kasutamiseni kogu Euroopas.

Allikas: http://valitsus.ee/