Uudised

Ettevõtjad programmeerimisnädalale Code Week!

7.-22. oktoobrini 2017 toimub viies üleeuroopaline Code Week, mis aitab tutvustada programmeerimist lihtsal ja kaasahaaraval viisi. HITSA kutsub ka Eesti ettevõtteid programmeerimisnädalast osa võtma!

Mis see on? 
Code Week on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on populariseerida programmeerimisoskust ja toetada tehnoloogia oskuslikku kasutamist laiemalt, suunates tähelepanu tuleviku töökohtadele ning nendega seotud digioskustele. Code Weeki raames kutsutakse ettevõtteid, haridusasutusi jt organisatsioone programmeerimisega seotud tegevusi korraldama. Üritustele osalema on oodatud igas vanuses huvilised ning oluline ei ole varasem kokkupuude programmeerimisega.

Kuidas kaasa lüüa?
Code Weeki tegevuste läbiviimisel on korraldajatel vabad käed nii sihtrühma kui ka vormi osas – korraldada võib koolitusi, töötube, loenguid, avatud uste päevi, võistlusi või ükskõik milliseid muid programmeerimise ja IT-ga seotud sündmusi. Kõikide riikide üritused on koondatud ühtsele programmeerimisnädala kaardile, kuhu saab sissekandeid teha igaüks: http://events.codeweek.eu/

2016. aastal korraldasid Eesti ettevõtted programmeerimisnädala raames nii avatud uste päevi, programmeerimise töötube kui ka loenguid IT ja programmeerimise teemadel. Ühtekokku korraldasid koolid, ettevõtted ja raamatukogud eelmisel aastal üle 300 ürituse, viies sellega Eesti programmeerimisnädala maailmakaardil esimeseks. Aitame ka sel aastal Eestil silma paista! 

Rohkem infot programmeerimisnädala kohta leiab Code Weeki kodulehelt: http://codeweek.eu/ 

Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week on rohujuuretasandi ettevõtmine, mille algatasid 2013. aastal Euroopa Komisjoni noored digitaalarengu tegevuskava nõustajad. Code Weeki tegevustesse on tänaseks kaasatud üle 50 riigi kogu maailmast. Eestis koordineerib Code Weeki tegemisi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.