Uudised

Ettepanek moodustada IKT valdkonna ekspertide kogu

Uuringu „Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste kaardistamine“ esitlusele järgnenud paneeldiskussioonis koorus mõte moodustada IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ekspertide kogu. Selle kogu eesmärk oleks sõnastada terviklikud ettepanekud IKT sektori süsteemseks arendamiseks.

Baltic Computer Systems juhatuse esimees Ants Sild märkis, et meie IKT haridussüsteem töötab täna justkui pooljuht.

„Välja saavad meie tudengid vabalt minna, välisüliõpilasi aga mujalt siia õppima tuua on väga keeruline,“ tõi Sild näite.

Elioni personalidirektor Maria Kütt rääkis, et potentsiaalsed välisinvestorid teevad oma Eestisse tuleku või tulemata jätmise otsuse paljuski kvalifitseeritud tööjõu olemasolu hinnates.

„Selles vaates on pigem vajalik koolitada rohkem IKT-spetsialiste kui käesoleva uuringu põhjal neid vaja oleks,“ ütles Kütt.

Ka Riigikantselei info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõunik Siim Sikkut leidis, et arenguhüppe jaoks on IKT spetsialistide vajadus tegelikult suurem kui uuring näitab.

„Tegelik murekoht on, kas meie tänase IKT hariduse kvaliteedi juures kõik lõpetajad lõpuks ikka loodetud tööd saavad,“ sedastas Sikkut.

Uuringu teostas ITLi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) tellimusel Poliitikauuringute Keskus Praxis. Uuringus on kombineeritud meetodil kasutatud tööjõu prognoosi mudeleid ning sektori arengustsenaariumeid. Samuti arvukalt süva- ja fookusgrupiintervjuusid tööandjate ning ametnikega.

Uuring viidi läbi projekti „Eesti IKT klaster“ ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 rakendusprogrammi (IKTP) raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.


Lisainfo:

Jüri Jõema
ITLi tegevjuht
Telefon: 6177 145
Mobiil: 5104842
E-post: jyri@itl.ee