Uudised

Eestist sai e-valitsemist kasutavate riikide ühenduse D5 asutajaliige

9. detsembril loodi Londonis viit kõrge e-valitsemisega maailma riiki koondav ühendus D5, mille eesmärk on kogemuste vahetamine infoühiskonna ja e-riigi alal, teatas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium pressiteate vahendusel.

Võrgustiku moodustavad peale Eesti veel Suurbritannia, Lõuna-Korea, Iisrael ja Uus-Meremaa.

Majandus- ja taristuminister Urve Palo, kes Eesti esindajana eile ühenduse algatamise hartale alla kirjutas, rõhutas Eesti D5 ühendusse kuulumise tähtsust. „Tegemist on klubiga, mis ühendab viis maailmas kõige enam arenenud e-valitsemisega riiki. Sellesse klubisse kuulumine on Eestile auasi. Oleme õigusega uhked oma arenenud infoühiskonna üle. Meil tuleb haarata võimalusest õppida teistelt ja samas on meil kohustus jagada oma kogemusi teistega,“ ütles Palo.

Ministri sõnul avab D5 Eestile võimaluse laiendada oma koostööpartnerite ringi, sest Iisraeli, Uus-Meremaa ja Lõuna-Koreaga on meie infoühiskonna alane koostöö olnud seni napp. Ometi on neis riikides väga kõrgelt arenenud tehnoloogiasektor, arendatakse häid avalikke e-teenuseid ja pööratakse tähelepanu avaandmete poliitikale. Suurbritanniaga on Eestil tihe koostöö aastast 2012. Muuhulgas on Suurbritannia alustanud Eesti X-tee andmevahetuskihi katsetamist.

„Mul on hea meel, et minu ettepanek korraldada järgmine D5 konverents 2015. aasta sügisel Eestis võeti hästi vastu. Kindlasti peaks siis üks võtmeteemasid, mida arutlusele võtta, olema küberturvalisus ja sellega seonduv,“ lisas Palo.

Eile ja täna toimuval asutamiskonverentsil ja järgneval aastal keskendub D5 kolmele peamisele teemale: IT hankimise parimad praktikad, laste programmeerimisõpe ning ühenduvus (interneti kättesaadavus ja kvaliteet).

Allikas: www.ituudised.ee