Uudised

Eesti on digitaalvaldkonnas kõige kiiremini arenev Läänemere riik


Läänemere piirkonna digitaaliseerimise arengu mõttekoja Top of Digital Europe avalikustatud digitaalvaldkonna uue aruande „State of the Digital Region 2016” („Digitaalvaldkonna olukord 2016. aastal”) põhjal on Eesti digitaalvaldkonnas kõige kiiremini arenev Läänemere riik.

Novembris avalikustatud aruanne esitab ülevaate sellest, kuidas Põhjamaad, Balti riigid ja Poola digitaalmajanduse tingimustes toime tulevad. Aruande kohaselt areneb Eesti endiselt jõudsalt ja on piirkonnas esirinnas. Eesti on mitmes digitaalmajanduse kategoorias Põhjamaadele kas lähedal või nendega samale tasemele jõudmas ning juhtival kohal e-valitsuse arendamises. 

Aruande „State of the Digital Region” teine iga-aastane väljaanne kinnitab veelkord, et Läänemere riigid on pannud end maailma juhtivate tehnoloogiakeskuste seas kindlalt maksma ning neil on olemas digiajastul edu saavutamiseks vajalikud oskused, valitsemistavad ja ettevõtluskeskkond. 

Aruandes käsitletakse üksikasjalikult ka linnade ja linnavõrgustike rolli digitaalmajanduse kasvu soodustamisel, kuna üha hoogustuv linnastumine ja digitaliseerumine on omavahel aina enam läbi põimunud. Linnad on digitaalturu ühendussõlmed, kus tegutsevad uuenduslikud idufirmad soodustavad digitaalmajanduse kasvu paljudes sektorites. Sellised linlikud keskused asuvad siiski sageli üksteisest kaugel, neid eraldavad nii riigipiirid kui ka Läänemeri ise. Selleks, et edendada piiriülest digikoostööd ning luua Läänemere piirkonnas ühtne digitaalturg, tuleb kõrge tehnoloogilise võimekusega linnu julgustada üksteisega rohkem partnerlusse astuma. Linnade tehnovõrgustikest muljetavaldava nn klastri loomine tagaks teabe, ideede ja inimressursi liikumise ning soodustaks innovatsiooni, ettevõtlikkust ja majanduskasvu. 

„Mul on väga hea meel näha, et Eesti areneb digitaalvaldkonnas kõigist Läänemere piirkonna riikidest kõige kiiremini. See annab veelkord tõestust Eesti kui digitaalse eesrindlase positsioonist Euroopa ühtse digitaalturu arendamisel,” ütleb ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo. „Me jätkame e-Eesti arendamise ja majanduse digitaliseerimisega ning pühendume oma peamise probleemi – IKT-spetsialistide puuduse – leevendamisele, pakkudes ümber- ja tasemeõpet.” 

„Eesti on teinud endale nime e-riigina. Olime esimesed, kes pakkusid oma kodanikele mitmeid e-teenuseid, näiteks võimalust osaleda valimistel või asutada ettevõte ilma kirjutuslaua tagant püsti tõusmata. Eesti järgmine suur proovikivi on üleminek e-riigilt e-tööstusele,” märgib Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president Anneli Heinsoo.

Aruandeterviktekst on kättesaadav aadressilt: http://topofdigital.eu/wp-content/uploads/2016/11/2016_StateOfDigital.pdf 
Lisateabe saamiseks aruande kohta pöörduge palun Läänemere Arengufoorumi avalike suhete ja digitaalasjade juhi Torben Aabergi poole e-posti aadressil ta@bdforum.org või telefonil +45 60 21 85 74.

Mis on Top of Digital Europe?
Läänemere Arengufoorum ja Microsoft asutasid IKT-mõttekoja Top of Digital Europe, et jälgida piirkonna digitaalvaldkonna arengut ning tuua esile veel kasutamata võimalused, hõlbustada Läänemere riikide piiriülest digikoostööd ning reklaamida neid kui ülemaailmset IKT-keskust. Top of Digital Europe avalikustab igal aastal digitaalvaldkonna olukorra aruande ning koostab muid digitaalmajanduse arengu ja Läänemere tihedama piirkondliku koostöö võimaluste analüüse.