Uudised

Eesti ja Soome soovivad koos üle minna reaalajas majandusele

Soome Tehnoloogiatööstuse Liit (FFTI) ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) allkirjastasid digitaalselt kokkuleppe piiriülese reaalajas majanduse (ingl. k Real-Time Economy) arendamiseks. 
Soome-Eesti ettevõtete ja klastrite konsortsium hakkab analüüsima reaalajas toimuva majanduse võimalikku mõju, selle IT-arhitektuuri ja õiguslikku raamistikku. Lisaks sellele käivitatakse riikidevahelised pilootprojektid. 

„Reaalajas majandus on kogu Euroopa jaoks suurepärane näide täielikult uuenenud ärikeskkonnast, milles ettevõtjad saavad riigipiiridest sõltumata keskenduda oma igapäevategevusele,“ tõdes ITL-i juhatuse esimees Anneli Heinsoo.

Reaalajas majandus on keskkond, milles ettevõtete vahelised tehingud toimuvad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite abil reaalajas, ilma ajalise viivituseta. Kontseptsiooni aluseks on usaldus ja läbipaistvus. 

Eesti ja Soome on Euroopas väga progressiivsed infoühiskonnad ning mõningad reaalajas toimivad rakendused on Eesti-Soome ärikeskkonnas juba kasutusel. Näiteks toimivad kahe riigi peale kokku ettevõtte kiire asutamine, kasutajasõbralik veebipõhine äri- ja kinnisturegister, aastaaruannete elektrooniline esitamine, standardsed ja automaatsed e-arved ning laialt levinud digitaalallkirja süsteem. Samas on arenguruumi veel väga palju ning toimingud tuleb täielikult integreerida ja automatiseerida ning muuta piiriüleseks. Kardinaalselt saab kiirendada näiteks raamatupidamist ja finantstoiminguid, vähendada ettevõtjate igapäevast töökoormust ja sõltuvust tegevustest, mida tehakse käsitsi. 

„Erasektori piiriüleste pilootprojektide jaoks on reaalajas toimiv majandus suur edasiminek. Soome-Eesti koostöö selles osas on ideaalseks lähtekohaks, et vähendada ettevõtete administratiivkoormust kõikides valdkondades,“ sõnas Soome Tehnoloogiatööstuste Liidu juht Jukka Viitasaari. 

Sel sügisel luuakse projekti strateegiliseks nõustamiseks kõrgetasemeline juhtgrupp. Eesmärk on koostada 2015. aasta esimesel poolel detailne ülevaade Eesti-Soome ühisest reaalajas majandusest, milles hinnatakse selle tegelikku kasu ja keskendutakse edasistele vajalikele sammudele, mis on seotud piiriülese tegevuse õiguslike aspektide ja IT-arhitektuuriga. Järgmine samm on andmebaaside, protsesside ja süsteemide vaheline suhtlus reaalajas, tänu millele saab kasutada teenuseid kogu ettevõttes ja piiriüleselt.

Eelkokkuleppe koostööks allkirjastasid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja Soome Tehnoloogiatööstuste Liidu juhid Helsingis piiriülese e-allkirjastamise ja autentimise teenuse SignWise abil.

Reaalajas majandus annab ettevõtetele rohkem võimalusi tegutseda täielikult digitaliseeritud keskkonnas. Potentsiaalsed uuendused hõlmavad näiteks selliseid ettevõtjate igapäevatööd hõlbustavaid toiminguid nagu lepingute allkirjastamine, dokumentide kätte toimetamine ja tellimuste registreerimine; samuti täielikult reaalajas toimiv laenamine ja investeerimine, raamatupidamine ja aruandlus. Reaalajas majandus tõstab tootlikkust ning selle peamine eesmärk on suurendada läbipaistvust ning vähendada tööjõukulusid.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ametlik lühend ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärk on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtteid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesettevõtete huve ning väljendada nende ühiseid seisukohti. Liidu põhilised tegevussuunad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. Lisateave: www.itl.ee 

Soome Tehnoloogiatööstuste Liit on tehnoloogiaettevõtete toetusühendus, mis tugevdab Soome suurima ja ühe tähtsaima ekspordisektori konkurentsivõimet ja loob ettevõtetele eeldusi tegutsemiseks. Tehnoloogiatööstus hõlmab viit valdkonda: elektroonika ja elektrotehnika, masinatööstus, metallitööstus, energeetika ja infotehnoloogia. Tehnoloogiatööstus moodustab Soome ekspordist 55%, ühtlasi tehakse 80% Soome teadus- ja arendusvaldkonna investeeringutest tehnoloogiatööstuses. Tehnoloogiasektoris on vahetult hõivatud 290 000 töötajat, kogu töötajaskonna arv on ligi 700 000. Lisateave: www.techind.fi

Kontaktid:
Liia Ringo, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu kommunikatsioonijuht, liia.ringo@itl.ee, tel +372 56 659 699
Anneli Heinsoo, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse esimees, Anneli.heinsoo@itl.ee, tel +372 56 233 333
Jukka Viitasaari, Soome Tehnoloogiatööstuste Liidu direktor, jukka.viitasaari@techind.fi , tel. +358 40 823 5507
Juha Saarnio, Soome Tehnoloogiatööstuste Liidu Innovatsioonivõrgustiku juht, juha.saarnio@techind.fi, tel. +358 45 135 2688,