Uudised

Eesti ja India vahel sõlmiti IT-alane koostöölepe

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kohtus täna Delhis India justiits- ja IT ministri Kapil Sibaliga ja allkirjastas Eesti ja India vahelise IT-alase koostööleppe. Leping võimaldab Eestil jagada oma e-valitsemise kogemust ning annab mõlema riigi firmadele garantii praktiliseks IT-alaseks koostööks. Lisaks e-valitsemise alasele ja akadeemilisele koostööle hõlmab leping ka ühistegevust uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks ja rakendamiseks. Parts rõhutas ühtlasi ka kõrghariduse ja teaduskoostöö olulisust IT valdkonnas.

Allkirjastatud leping annab mõlema riigi firmadele garantii praktiliseks IT-alaseks koostööks. Konkreetse ühistegevuse võimalusena rääkisid ministrid India riikliku pilveteenuse käivitamisest, millega seoses Eesti firmadel avaneb võimalus oma toodete ja teenuste pakkumiseks avaliku- ja erasektori koostööprojektides.

India minister avaldas tunnustust Eesti e-riigi valitsemisele ja saavutustele küberjulgeoleku tagamisel. Hr Sibal rõhutas, et India hindab kõrgelt Eesti ettevõtete paindlikkust ja võimekust erinevates IT-valdkondades sobivate lahenduste leidmisel.

Kapil Sibal käis Eestis 2011. aasta sügisel ametlikul visiidil. E-riigi Akadeemias on seni täienduskoolitustel osalenud ca 150 India keskvalitsuse ja osariikide tasandi e-valitsuse inimest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

Allikas: www.mkm.ee