Uudised

Eesti ettevõtted saavad liituda Euroopa e-arvete võrgustikuga

Alates järgmisest suvest hakkavad e-arve operaatorid Eesti Post (Omniva), Telema AS ja Tieto Estonia AS pakkuma e-arveldusteenust läbi üleeuroopalise elektrooniliste dokumentide vahendamise keskkonna PEPPOL. 16. novembril toimub siseriiklike ja piiriüleste e-arvete seminar, kus Internet of Business projekti partnerid tutvustavad e-arvete kasutuselevõtuga seotud arenguid ja tulevikuplaane.

Eesti IKT klaster koordineerib Internet of Business (IoB) projekti, mille raames arendatakse reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Muuhulgas on vaja juurutada ühtsed Euroopa Liidu standardid ja siduda end Euroopas kasutuseloleva võrgustikuga. „Enamus ettevõtteid teeb äri mitte ainult kodumaiste, vaid ka välispartneritega. PEPPOL-i võrgustikuga ühendumine lihtsustab Eesti ettevõtete jaoks üleeuroopalist e-arveldust oluliselt,“ selgitab üks projekti partner, Telema AS tegevjuht Hele Hammer projekti olemust. „Ülepiiriline e-arveldus loob omakorda võimaluse kogu tarneahelas hoida kokku nii aega kui ka raha.“  



Seminaril tutvustatakse PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) võrgustikuga liitumisega kaasnevaid võimalusi Eesti ettevõtetele. Projekti partnerid Lätis ja Soomes annavad ülevaate sealsest e-arvelduse olukorrast. Lisaks ülepiirilise e-arvelduse plaanidele tutvustatakse ka laiemat reaalaja majanduse kontseptsiooni. Ettekandeid peavad Eesti, Soome, Läti e-arvete eksperdid, seminaril esineb ka Euroopa Komisjoni esindaja Christian Vindinge Rasmussen. Ettekanded toimuvad nii eesti kui ka inglise keeles.  

Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid Eestist ITL Digital Lab, Eesti Post AS (Omniva), Telema AS, Tieto Estonia AS koostöös rahvusvaheliste partneritega Soomest Tieto Finland Oy ning Lätist Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA). Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana. 

Seminar toimub neljapäeval, 16. novembril kella 10.00-16.00 Swissotel Tallinnas (Tartu saal, IV k), osalejate registreerimine on lõppenud.

Sirli Heinsoo, Internet of Business projekti juht 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit 
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 5645 6002