Uudised

Eesti Töötukassa korraldab oktoobris esmakordselt online-töömess

24. oktoobril korraldab Eesti Töötukassa pilootprojektina esmakordselt online-töömessi, mis keskendub IT ja meditsiinisektorile: „Estonian ICT and healthcare Mobility Day“.

Online-töömess on viimastel aastatel töövahendusvõrgustiku EURES riikides laialdaselt kasutatav tööotsijate-tööandjate kokkuviimise formaat, mille eripära on see, et kogu messi tegevus toimub veebis, spetsiaalselt selleks loodud portaalis ning messil osaleda ja tööpakkumistele kandideerida saavad huvilised kõigist Euroopa Liidu riikidest. See tähendab, et nii tööandja kui tööotsija saavad messil osaleda oma kodust või töökohast lahkumata, oluline on vaid internetiühenduse ja arvuti olemasolu.

Portaalis on loodud võimalused osalejate registreerumiseks, tööandjate tutvustamiseks, sobivate kandidaatide-tööpakkumiste kokkuviimiseks, tööpakkumistele kandideerimiseks, online-intervjuudeks sobivate kandidaatidega jpm.

Online-messil osalemine on kõigile tööandjatele mõistagi tasuta ning tööandja poolt eeldab see:
• Tööandja logo ja lühitutvustust (inglise keeles)
• Tööpakkumisi (inglise keeles) – veebilehel on tööpakkumise sisestamise vorm, mis on püütud koostada nii, et pakkumine oleks võimalikult informatiivne
• Võimalusel ja tööandja soovi korral eelsalvestatud tutvustavat ettekannet tööandja kohta (inglise keelest) – salvestamise korraldab töötukassa
• Sõltuvalt tööpakkumiste hulgast ja kandidaatide huvist tööandja poolt paar-kolm inglise keelt kõnelevat inimest messipäeval, kes vastavad jooksvatele küsimustele (selleks on spetsiaalne live-chati tööriist) ning teevad ette kokku lepitud tööintervjuud sobivate kandidaatidega

Kõigis küsimustes, mis puudutavad tööandja registreerumist messile, tööpakkumiste lisamist, intervjuude läbiviimist jm portaaliga seonduvat, on abiks töötukassa. Enne messi anname tööandjatele ülevaate portaalist ja salvestame presentatsioonid – kavas on seda teha 26. septembril, mille kohta saadame täiendava info. Kui tööandja soovib, võib ta messipäeval tulla töötukassasse, kus on olemas pidev tehniline tugi.

Peamised sihtriigid, kus oma messi rohkem reklaamime, on Portugal, Hispaania, Poola, Läti, Leedu, Soome (ühegi teise EL riigi tööotsijad pole samuti välistatud). Messi reklaamime sihtriikide EURES-nõustajate kaudu, europeanjobdays.eu lehel, EURES (rahvusvahelistel) sotsiaalmeedia kontodel (twitter, FB, LinkedIn) jm.

Loodame, et esimene online-töömess kujuneb põnevaks kogemuseks nii meile kui osalevatele tööandjatele. Kui kahtlete, kas osaleda või mitte, siis mõelge järgnevale:
- Osalemine on tasuta
- See on hea reklaam teie ettevõttele
- Saate ülevaate, millise kvalifikatsiooni ja oskustega töötajaid teistest Euroopa Liidu riikidest leida võib
- Võib juhtuda, et leiate just sellise töötaja, keda olete otsinud!

Oma osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 10. septembriks Küllike Heidele:

Küllike Heide
Avalike suhete peaspetsialist
kyllike.heide@tootukassa.ee
6148 537, 5021381

Kõik tekkida võivad küsimused on samuti oodatud telefonidel 6148 537, 5021381 või e-postil kyllike.heide@tootukassa.ee.