Uudised

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit tähistas 15. sünnipäeva

23. märtsil tähistas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) liikmete piduliku vastuvõtuga oma 15. sünnipäeva. Samuti tänas ITL kõiki, kes nende aastate jooksul on andnud oma panuse liidu arengusse. Tunnustati ka 2014. aastal IKT valdkonna tegemisi kõige enam mõjutanud isikuid ja ettevõtteid. Tunnustuse IKT ettevõtete eestkõnelejana sai ka Vabariigi President.

„ITL-i nimel tänan suure panuse eest kõiki, kes on panustanud liidu tegemistesse. Ilma teieta ei oleks Eesti IKT sektor nii tulevikku vaatav, kui oleme seda täna,“ lausus ITL-i president Anneli Heinsoo. „Soovime tänada ja tunnustada ITL-i varasemaid presidente. Meie esimene president Andres Haamer, kes täna ei ole küll enam kahjuks meie seas, seejärel Urmas Kõlli, Taavi Kotka ja Enn Saar, kes on omast vabast ajast väga palju pühendanud liidu huvide eest seismisele, valdkonna arendamisele ja populariseerimisele. Olles ametisse asunud, on nad kõik öelnud – poleks kunagi arvanud et ühiskondliku töö tegemine võtab kordades rohkem aega kui ma arvasin.“

Valdo Kalm, AS Eesti Telekom juhatuse esimees tõi eraldi välja liidu esimese presidendi, Andres Haameri, kelle loodud koostööaldis atmosfääri on liidus säilinud tänaseni ning just seetõttu on võimalik otsuseid vastu võtta kõigi liikmete huvidega arvestades. Valdo Kalm: „Andres rääkis juba 15 aastat tagasi kodanikuühiskonnast ja kaasamisest, juhtides ja suunates meid koostööd väärtustama. Hoolimata sellest, et oleme kõik omavahel ka konkurendid, suudame ühiste eesmärkide nimel üksteist endiselt kuulata ja kõigil on õigus ka kaasa rääkida. Ka paljud teised erialaliidud on olnud hämmastunud sellisest üksmeelest.“ 

Lisaks tunnustati Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda 2014. aastal kõige enam mõjutanud isikuid ja ettevõtmisi.
- Aasta Tegu – e-Estonia showroom´i teostamine, Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest.
- Aasta Tegija – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka, e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest.
- Aasta Idee – e-residentidee autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad), algatus mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama.
- Aasta Läbimurdja – Taxify, ilmekas näide sellest, kuidas tehnoloogia kasutamine muudab senist äri.

Tunnustuse IKT sektori eestkõnelejana sai ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves, e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas.

ITL on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. IKT firmade läbirääkimiste alguseks valdkonnasisese uue koostöövormi leidmiseks märgitakse aastat 1998. ITL-i asutamise koosolek, kus Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooniettevõtjate Liiduks ühinesid Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA, asutatud aastal 1992) ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liit (TEL, asutamisaasta 2000), toimus 23.03.2000. Alates 2005. aastast on liidu nimeks Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Täna moodustab ITL-i kuuluvate ettevõtete käive üle 75% Eesti IKT-sektori kogukäibest. Liikmeid on ITL-s 85.

Fotod vastuvõtust, fotograaf Kristel Aija

Lisateave
Jüri Jõema
tegevjuht
Tel: 6177 145

Heleri Vahemäe
tegevjuhi abi
Tel: 5115 521, 6177 145