Uudised

Eesti IKT klaster osales ITS Euroopa kongressil

Eesti IKT klastri delegatsioon osales 6.-10. juunil Glasgows Intelligentsete Transpordisüsteemide (ITS) valdkonna Euroopa kongressil, kus saadi ülevaade ITS valdkonna peamistest arengusuundadest ja uuematest lahendustest nagu näiteks mobiilsus kui teenus (MaaS), ühendatud ja autonoomsed sõidukid, avatud suurandmete kasutamine transpordi planeerimisel, multimodaalsed reisiplaneerijad, nutikad parkimisteenused, satelliiditehnoloogiatel põhinevad transpordilahendused jne. Ulatuslikul messialal oli võimalus tutvuda uusimate ITS valdkonna toodetega ning luua kontakte valdkonna tipptegijatega nii avalikust kui erasektorist.AS Reach-U valdkonnajuhi Gaspar Antoni sõnul oli tal konverentsile minnes 2 peamist eesmärki - avada uusi müügivõimalusi turgudel, kus on juba tegevust alustatud ning saada ülevaade, kuhu suunas liigub ITS sektor, et veenduda kas ettevõtte toote arendusplaan on sellega vastavuses. Mõlemad eesmärgid said tema sõnul hästi täidetud. Lisaks sellele õnnestus tal koguda seminari jooksul mitmeid ideid oma toote sihtgrupi laiendamiseks, avada koostöövõimalusi uute partneritega ning avardada silmaringi ka väljaspool oma toote sektorit. Seejuures on tema sõnul olulised ka sidemeid, mis tekkisid toredate kaaslastega koduturult. Kindlasti tasub edasi tegutseda selle nimel, et järgmisel samalaadsel üritusel oleks rohkem Eesti ITS lahendusi esindatud. 

GoSwift OÜ juhtide Hannes Plinte ning Madis Sassiadi sõnul said nad kongressil lisaks headele kontaktidele suurepärase ülevaate kaasaegsetest transpordilahendustest erinevates Euroopa riikides, mis omakorda kinnitas nende arvamust, et ka Eestis tuleks teede laiendamise asemel ehitada nutikaid tehnoloogilisi lahendusi, mis kasutades ära olemasolevat infrastruktuuri, annaksid sama tulemuse, aga oluliselt tõhusamalt ja väiksemate kuludega. 

Ka Ecofleet Eesti OÜ tegevjuhi Jaanus Truu hinnangul oli ITS kongress väga sisukas ja võimaldas 1,5-tunniste sessioonide kaupa 3 päeval saada ülevaade paralleelselt ca 14 erinevast teemast ja lisaks läbi viia personaalseid kohtumisi valdkonna tipptegijatega. 
Jaanus Truu: „Minu jaoks oli üks põnevamaid sessioon, kus Taani Maanteeamet tutvustas interaktiivseid kaarte, mille abil on võimalik reaalajas jälgida professionaalsel tasemel riigiteede liikluse hetkeolukorda. Andmed saadakse tuhandetelt autodelt, kes anonüümselt edastavad GPS andmeid. Sellised lahendused võimaldavad planeerida teid, teeremonte, lahendada ummikuid, analüüsida liikluse ajalugu, modelleerida tuleviku liiklusolukordi. Minu hinnangul muutuvad lähiaastail meie kõigi navigatsiooniseadmed reaalinfo põhiseks koos soovitusliku lühimarsruudiga vastavalt tegelikule liiklusolukorrale.“. Kuna paralleelselt toimus 6-8 sessiooni ja kõigil ei olnud võimalik korraga osaleda, siis jagub tänu kongressi salvestistele põnevat uurimist/vaatamist ka pikkadeks sügisõhtuteks. 

Järgmine ITS Euroopa Kongress toimub 19.-22. juunil 2017 Strasbourgis, Prantsusmaal. Visiiti kaasrahastas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest „Eesti IKT klaster“ projekti raames.