Uudised

E-piirijärjekorra süsteem GoSwift pälvis OECD rahvusvahelise transpordifoorumi auhinna

Eesti-Vene piiriületuse lihtsustamiseks kasutusele võetud sõidukite virtuaalne broneerimise süsteem
www.eestipiir.ee võitis OECD juures tegutseva rahvusvahelise transpordifoorumi (ITF – International
Transport Forum) transpordisaavutuse auhinna Transport Achievement Award 2015.

E-piirijärjekorra süsteem muudab füüsilised järjekorrad riigipiiridel virtuaalseks. Mootorsõidukijuhil on
võimalus broneerida endale piiriületuse aeg ette ning ületada piir temale sobival ajal. 

GoSwifti tegevjuht Hannes Plinte tõdes: „GoSwifti käivitamine on suurepärane näide avaliku ja erasektori koostööst. Olukorra kiire paranemine piiril kinnitas, et see oli õige lähenemine, ja meil on hea meel, et meie saavutust tunnustati ITF-i transpordisaavutuse auhinnaga.“

GoSwift’ile Transport Achievement Award 2015 auhinna määranud žürii tõstis esile „suurepärast lahendust
piiriületuse lihtsustamiseks“ ning tunnustas lahenduse positiivset mõju nii kohalike elanike kui piiriületajate
jaoks, samuti laiemat majanduslikku kasu Eesti ja Venemaa turismi- ja kaubandussuhetele.
GoSwift’i e-piirijärjekorra süsteem www.eestipiir.ee loodi Eestis aastal 2011 Siseministeeriumi tellimusel.
Täna on GoSwifti lahendus kasutusel Eestis, Leedus ja Soomes, kokku üheksas piiripunktis.

Auhinnast
ITF-i transpordisaavutuse auhind (Transport Achievement Award 2015) tunnustab end praktikas tõestanud
silmapaistvaid lahendusi transpordikorralduses, mis on aidanud parandada inimeste liikumisvõimalusi ning
arendada turismiteenuseid. ITF-i transpordisaavutuse auhind antakse GoSwift OÜ´le üle 28.05 ITF pidulikul
auhinna tseremoonial, Leipzigi messikeskuses (Congress Center Leipzig). Lisateavet ITF-i auhindade kohta

Rahvusvahelisest transpordifoorumist
OECD juures tegutsev rahvusvaheline transpordifoorum on 54 liikmesriiki ühendav rahvusvaheline
organisatsioon. Foorum toimib transpordipoliitika mõttekojana ja korraldab transpordiministrite iga-aastaseid
tippkohtumisi. ITF on ainus ülemaailmne organisatsioon, mis hõlmab kõiki transpordiliike. ITF-i siht on
inimeste elutingimusi parandava transpordipoliitika väljatöötamine.


Lisainfo:
Hannes Plinte
Juhatuse liige
GoSwift OÜ
tel: +372 651 0440
hannes.plinte@goswift.eu