Uudised

E-oskused tööhõives 2014: käivitub uus suur kampaania

Euroopa Komisjon on valinud DIGITALEUROPEʼi ja Euroopa Koolivõrgu (European Schoolnet) viima läbi kampaaniat „E-oskused tööhõives 2014“. Kampaania eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust tööalaste e-oskuste täiendamise vajadusest. Kampaania algatamise põhjuseks on üha kasvav nõudlus IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) oskustega töötajate järele, mis on rahuldamata vaatamata kõrgele töötuse tasemele Euroopas. 

Kampaania näol on tegemist üleeuroopalise, mitut huvirühma liitva partnerlusega, mille eesmärgiks on vähendada puudujääki Euroopa elanike IKT-alastes oskustes ning aidata rakendada IKT potentsiaali tööhõive kujundamisel.

Kampaania põhirõhk on teadlikkuse tõstmisel haridusest, väljaõppest, töökohtadest ning teistest võimalustest, mis on kättesaadavad e-oskustega inimestele – inimestele, kes teavad, kuidas digitaaltehnoloogiat tõhusalt kasutada.

Kogu aasta vältel viivad tööstus-, haridus- ja riigiasutused omavahelises koostöös läbi suuremahulise ning mitmesuguseid sündmusi ja tegevusi hõlmava programmi, mis on suunatud igal tasemel hariduse ja oskustega inimestele. Kampaaniat koordineerib DIGITALEUROPE ja Euroopa Koolivõrk koos sadade riiklike ja üleeuroopaliste partneritega.

E-oskused on vajalikud väikeste või keskmise suurusega ettevõtete töötajatele, noortele inimestele ning tööturule siseneda soovivatele töötutele. Samuti on e-oskused üliolulised ettevõtetele, mis vajavad kõrgetasemelist tööjõudu. Kuna Euroopa võitleb pikaajalise majanduslangusega, on e-oskused majanduse jaluleaitamisel olulisemad kui kunagi varem. Heade e-oskustega inimesed mängivad keskset rolli uuendusliku ning konkurentsivõimelise Euroopa kujundamisel.

2014. aasta jooksul viiakse kampaaniat „E-oskused tööhõives“ läbi 30 Euroopa Liidu riigis*. Kampaania käigus teavitatakse üliõpilasi, töötuid, IKT spetsialiste ning VKE-sid suurest hulgast võimalustest, mida pakuvad IKT-ga seotud töökohad.

Eestis on kampaania koordinaatoriks Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, kaasates ülikoole, ettevõtjaid ja teisi sihtgrupiga seotud mittetulundusühinguid.

Täpsem info:
Doris Põld
Projektijuht
doris.pold@itl.ee 

*Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Läti, Leedu, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Türgi, Suurbritannia.