Uudised

Digital Europe pöörab tähelepanu autoriõiguste reformiga kaasnevale

Digital Europe küsib, kas Euroopa autoriõiguse reform ohustab internetti? ITL-i jaoks on autoriõigused oluline teema.
Euroopa Komisjon avalikustas oma ettepanekud reformiks 14.09.2016. ITL esitas oma põhjaliku arvamuse nende ettepanekute kohta Justiitsministeeriumile, et neid arvestataks Eesti riigi seisukoha kujundamisel. 

Video Digital Europe’ilt. 
 

ITL