Uudised

Digital Europe: Tallinnas toimuv digitaalvaldkonna tippkohtumine näitab Euroopa digivõimekust

Euroopa infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooni sektorit esindava ettevõtlusliidu Digital Europe’i peadirektor Cecilia Bonefeld-Dahl loodab, et Tallinnas 29. septembril toimuva digitaalvaldkonna tippkohtumisega algab kõige kõrgemal poliitilisel tasandil arutelu selle üle, kuidas digitehnoloogiate abil ümber kujundada Euroopa majandust, tööstust, aga ka ühiskonda laiemalt.

„Digital Europe soovib Euroopa Liidu juhtidega teha koostööd selle nimel, et Euroopa muutuks innovatsiooni eestvedajaks ning selle poolest tuntuks kogu maailmas,“ lisab Cecilia Bonefeld-Dahl. "Digitehnoloogiad võimaldavad majanduskasvu ja kaasata ühiskonda parimal moel. Killustamata digitaalne ühtne turg suudaks EL-i 28 liikmesriigi SKT-d mõjutada vähemalt 4,0 protsenti ehk ligikaudu 520 miljardit eurot.“ 

Tallinnas kogunevate Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide kohtumisel arutatavate küsimuste puhul tuleb rõhutada kogu Euroopa IKT tööstuse jaoks nelja kõige tähtsamat teemat: 
- digitaalne infrastruktuur ja sideühendused; 
- andmete vaba liikumine ja kasutamine uute ärimudelite loomiseks; 
- info ja küberturvalisus; 
- digipädevused kõigil tasemetel. 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, olles Digital Europe liige, toetab antud teemade käsitlemist EL kõrgemail poliitilisel tasemel ning loodab tulevikku vaatavaid kokkuleppeid.

Loe ka: Digital Europe’i pressiteade (ingl k). 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit