Uudised

MTÜ IKT Demokeskusel on uus nimi: ITL Digital Lab

Alates 21. septembrist 2017 on MTÜ IKT Demokeskuse uus nimi MTÜ ITL Digital Lab.
MTÜ IKT Demokeskus asutati 2008. aastal eesmärgiga luua Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (IKT) tutvustav esitluskeskus. Demokeskuse liikmete eestvedamisel töötati välja e-estonia bränd ja algatati mitmeid sektori ettevõtete ekspordi soodustamisele suunatud projekte.

2015. aastal läks esitluskeskuse tegevus üle EAS-i alla ja loodi e-Estonia Showroom. Sellest tulenevalt muutus MTÜ IKT Demokeskuse fookus senisest infotehnoloogiliste lahenduste demonstreerimisest uudsete äriarenduse koostööprojektide algatamisele ning teenuste ja toodete testimisele. Seoses sellega muudeti ka nime, et viia muutunud eesmärgid kooskõlla organisatsiooni nimega. 

MTÜ ITL Digital Lab on ettevõtete digitaalset innovatsiooni ja koostööd toetav organisatsioon.

Lisainfo: 
Doris Põld
doris.pold@itl.ee