Uudised

Cybernetica asutas infotehnoloogia üliõpilastele toetusfondi

Teadus- ja arendusettevõte Cybernetica lõi küberneetik Monika Oiti mälestuseks fondi, mille eesmärk on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid.

Monika Oit oli Eesti küberneetik ning Cybernetica infoturbesüsteemide osakonna hing. Tema juhtimise all loodi sellised Eesti elu oluliselt mõjutanud lahendused nagu X-tee, Interneti-hääletamine, infosüsteemide turvameetmete süsteem ISKE ning pandi alus ID-kaardile. Tema juhtimisel sai Cybernetica AS infoturbesüsteemide osakonnast infoturbe ja krüptograafia kompetentsikeskus Eestis.

„Kauaaegse kolleegi mälestuseks loodud fondi eesmärgiks on toetada infotehnoloogia üliõpilaste magistri- ja doktoriõpinguid ning ergutada andekaid noori ennast infotehnoloogia vallas arendama ning õpitut Eesti riigi hüvanguks rakendama,“ selgitas Ülo Jaaksoo, Cybernetica nõukogu esimees.

Stipendiumi saamiseks tuleb soovijatel esitada taotlus Sihtasutusele Eesti Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumi saajad otsustab sihtasutuse nõukogu.
Soovijatel on võimalik fondile annetusi tehes ettevõtmist toetada. Nii stipendiumi kui fondile annetamise kohta leiate infot Cybernetica veebilehelt.