Uudised

Benchmarkeri abil saavad ITLi liikmed tuvastada ettevõtete finantsnäitajate tugevaid ja nõrku külgi

ITLi ja TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory koostöös on valminud finantsanalüüsitööriist Benchmarker, mille abil saab iga ettevõtja võrrelda enda ettevõtte finantsnäitajaid konkurentide omadega.

Benchmarkeris on 40 finantssuhtarvu, mis iseloomustavad ettevõtte finantsjuhtimise erinevaid külgi nagu arengukiirus, tasuvus, tööjõu ja varade kasutamise efektiivsus, maksevõime ning bilansi ja kasumiaruande struktuur. Võrdlusanalüüsi tulemusena tuvastatud ettevõtte nõrkade külgede teadlik juhtimine aitab ettevõttel edaspidi kiiremini tõsta seniste investeeringute tasuvust.

Benchmarker on Exceli fail, mille avamisel tuleb lubada makrod. Võrdlusanalüüsi on võimalik läbi viia kahel viisil:
- koostades valim, mille kriteeriumiteks on tegevusala, töötajate arv ja ITLi liikmelisus (asendkeskmiste tööleht, arvutamine kestab 1-2 minutit)
- võrreldes kasutaja poolt valitud kuni kümne ettevõtte finantsnäitajatega (omavalimi tööleht).
Analüüsitulemustest paremaks arusaamiseks on enamik näitajaid visualiseeritud erinevate värvidega lähtuvalt kreeditori vaatenurgast.
Benchmarkerid on saadaval 2009-2012 aastate kohta ja leitavad ITLi siseveebist ning mõeldud kasutamiseks ainult ITL-i liikmetele.

Benchmarkeri valmis ITL-i klastri raames Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.