Uudised

Ants Sild valiti Tallinna Tehnikaülikool aasta vilistlaseks

Tehnikaülikooli 97. aastapäeval kuulutati TTÜ aasta vilistlaseks Ants Sild, kes on Baltic Computer Systemsi ja BCS Koolituse omanik ja juhatuse esimees ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige.

Ants Sild on pikalt panustanud TTÜ ja kogu Eesti haridussüsteemi ning kodanikuühiskonna arengusse kirjutades artikleid, osaledes avalikes aruteludes ning panustades riiklikult oluliste strateegiate väljatöötamisse. Ta on Tehnikaülikooli pikaaegne toetaja ja patrioot.

Ants Sild usub, et TTÜ on see Eesti avalik-õiguslik institutsioon, kellest kõige enam sõltub Eesti ja Eesti majanduse tulevane käekäik. „Tehnikahariduses on meil vaja enam Tootsi-tüüpi probleemide lahendusoskust, kui Arno-tüüpi häid, kuid pelgalt teooriaks jäävaid teadmisi. Edu toob pikaajaliste selgete sihtide seadmine, kuidas TTÜ õppe-, teadus- ja arendustegevust oluliselt lähendada Eesti ühiskonna ja majanduse vajadustele ning nende sihtide saavutamiseks süsteemsete jõupingutuste tegemine ülikooli, tööandjate ja Eesti riigi poolt,“ leiab Sild.

Ants Sild lõpetas Tallinna Polütehnilise Instituudi (praegune TTÜ) elektrisüsteemide erialal ning kaitses 1991. aastal ka tehnikakandidaadi kraadi. Ta on pikaaegne Tehnikaülikooli IT teaduskonna nõukogu liige, võtnud aktiivselt osa teaduskonna õppekavade väljatöötamisest ning nende sidumisest kutsestandarditega. Sild on hinnatud strateegilise juhtimise koolitaja ja arvamusliider IKT alal.

Ants Sild on üks Tiigrihüppe Sihtasutuse ja e-Riigi Akadeemia asutajatest, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu liige ning Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees. Viimastel aastatel on ta jõuliselt aidanud kaasa IKT valdkonna kutsesüsteemi arendamisele.

Ants Sild on Valgetähe ordeni neljanda järgu kavaler (2008).

Allikas: www.arileht.ee