Uudised

2013. aasta Benchmarker on täienenud

ITLi siseveebis on saaval ITL-i liikmetele mõeldud IKT-ettevõtete finantsnäitajate võrdlusanalüüsifaili  Benchmarker 2013. aasta lõplik versioon. Benchmarkeri abil saab kõrvutada oma ettevõtte finantsnäitajaid teiste ettevõtete finantsandmetega. Võrdlusalustena saab kasutada nii tegevusala, töötajate arvu kui ka ITL-i kuuluvust. Ka saab iga kasutaja ise koostada kuni kümne ettevõtte finantsandmetel põhinevaid võrdlusanalüüse.

Lisaks on valminud Exporter 2009-2013, kus saab infot IKT sektori ekspordi ja turguge kohta.

Hetkel on 2013. aasta Benchmarkerisse kaasatud 3182 ettevõtte andmed, mille aastaruanne oli avalikustatud 1. jaanuari 2015 seisuga ning mille IKT müügitulu on vähemalt 3196 eurot ja see moodustas 50% või rohkem ettevõtte kogumüügitulust. Topeltandmete vältimiseks on konsolideeritud aastaaruannete puhul kasutatud konsolideerimata bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe aruannet.

Benchmarkeris on 40 finantssuhtarvu, mis iseloomustavad ettevõtte finantsjuhtimise erinevaid külgi nagu arengukiirus, tasuvus, tööjõu ja varade kasutamise efektiivsus, maksevõime ning bilansi ja kasumiaruande struktuur.

Ka 2009–2012 aastate Bechmarkerid ja Exporter on leitavad ITL-i siseveebist.

Benchmarker 2013 valmis koostöös Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusarvestuse instituudiga. Töö vastutav täitja on finantsaruannete analüüsi lektor Paavo Siimann.