Uudised

2013. aasta Benchmarker on kasutusvalmis

ITLi siseveebis on saaval ITL-i liikmetele mõeldud IKT-ettevõtete finantsnäitajate võrdlusanalüüsi tööriista Benchmarker 2013. aasta esimene versioon. 

Benchmarkeri abil saab kõrvutada oma ettevõtte finantsnäitajaid teiste ettevõtete finantsandmetega. Võrdlusalustena saab kasutada nii tegevusala, töötajate arvu kui ka ITL-i kuuluvust. Ka saab iga kasutaja ise koostada kuni kümne ettevõtte finantsandmetel põhinevaid võrdlusanalüüse.

Hetkel on 2013. aasta Benchmarkerisse kaasatud 3034 ettevõtte andmed, mille aastaruanne oli avalikustatud 1. oktoobri 2014 seisuga ning mille IKT müügitulu on vähemalt 3196 eurot ja see moodustas 50% või rohkem ettevõtte kogumüügitulust. Topeltandmete vältimiseks on konsolideeritud aastaaruannete puhul kasutatud konsolideerimata bilanssi, kasumiaruannet ja rahakäibe aruannet. Järgmine Benchmarkeri uuendus on plaanis 1. jaanuari 2015 seisuga.

Samuti on täiendatud 2012. aasta Benchmarkerit  280 IKT-ettevõtte andmetega, kes esitasid oma majandusaasta aruande ajavahemikus 27. september 2013 kuni 30. juuni 2014.

Benchmarkeris on 40 finantssuhtarvu, mis iseloomustavad ettevõtte finantsjuhtimise erinevaid külgi nagu arengukiirus, tasuvus, tööjõu ja varade kasutamise efektiivsus, maksevõime ning bilansi ja kasumiaruande struktuur.

Ka 2009–2012 aastate Bechmarkerid on endiselt leitavad ITL-i siseveebist.
Benchmarker 2013 valmis koostöös Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna majandusarvestuse instituudiga. Töö vastutav täitja on finantsaruannete analüüsi lektor Paavo Siimann.