Uudised

2012. aasta Benchmarker on täienenud 280 IKT-ettevõtte andmetega

2012. aasta Benchmarker on täienenud 280 IKT-ettevõtte andmetega, kes esitasid oma majandusaasta aruande ajavahemikus 27. september 2013 kuni 30. juuni 2014.

Benchmarker on finantsnäitajate võrdlusanalüüsi tööriist, mille abil saavad kõik ITL-i liikmed kõrvutada oma ettevõtte finantsnäitajaid teiste IKT-ettevõtete finantsandmetega. Võrdlusalustena saab kasutada nii tegevusala, töötajate arvu kui ka ITL-i kuuluvust. Ka saab iga kasutaja ise koostada kuni kümne ettevõtte finantsandmetel põhinevaid võrdlusanalüüse.
Bechmarkerid aastate 2009–2012 kohta on kasutamiseks vaid ITL-i liikmetele ning leitav siseveebist.

Benchmarker valmis ITL-i klastri raames Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel koostöös TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega Mektory.