Uudised

„Reaalainetega edukaks“ nädalal saavad tuhanded õpilased üle Eesti teadmisi ja kogemusi otse IT-valdkonna spetsialistidelt

7.-11. aprillil toimub Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu algatusel "Reaalainetega edukaks" nädal. Koolidesse suundub külalisõpetajatena teadmisi ja kogemusi jagama üle 100 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna töötaja nii era-, avalikust kui kolmandast sektorist. Kohtutakse õpilastega üle Eesti.

„Ilmselt ei kahtle keegi, et tulevik toob meie ellu üha enam nutikaid seadmeid ja tarku robotmasinaid. Aga tulevik ei ole mitte masinate, vaid eelkõige nende inimeste päralt, kes suudavad neid masinaid mistahes valdkonnas luua“, ütles „Reaalainetega edukaks“ algatuse patroon, EMT juht Valdo Kalm, kes suundub 9. aprillil tunde andma Tallinna 32. keskkooli. Ta lisas: “Selle aluseks ja eelduseks on aga just reaalainete õppimine. Infotehnoloogia-ja telekommunikatsiooni (IKT) valdkonna spetsialistidena saame noortele näidata seoseid koolis omandatava ja reaalse töömaailma vahel.“

„Reaalainetega edukaks“ nädala projektijuht Doris Põld viitab, et International Data Corporation tööstusuuringu hinnangul on 2015. aastal 90% kõigist ametitest tarvis vähemalt minimaalsete e-oskuste olemasolu. „Tänapäeval on IT kasutuses juba pea kõikides eluvaldkondades, aidates muuta meie elu lihtsamaks. Sellepärast võib noor kindel olla, et reaalaineid õppides on tulevikus tööturul paremad võimalused,“ lisab ta.

„Reaalainetega edukaks“ külalisõpetajate tööandjate seas on EMT, Elion, Itella, IBM, IKT Demokeskus, ITL, Microsoft, Oracle, Sertifitseerimiskeskus, Skype, Tallinna Tehnikaülikool ja paljud teised. Nii mõnigi külalisõpetaja astub õpilaste ette mitu korda nädala jooksul ja juba mitmendat korda.
„Meil on suur rõõm, et nii paljud IT-valdkonna inimesed on otsustanud oma teadmisi ja kogemusi õpilastega jagada. Ei ole liialdus öelda, et need on elutähtsad,” ütles „Tagasi kooli” algatuse eestvedaja Triin Noorkõiv. „Aitäh kõigile õpetajatele, kes külalisõpetajaid vastu võtavad! Loodame, et ITLi hea algatus ja eeskuju nakatab veel suurel hulgal teisigi õpetajaid ja külalisõpetajaid,” lisas ta.

Julgustame õpetajaid, kes veel kõhklevad, alanud nädalal, aga ka kooliaastaringselt „Reaalainetega edukaks” algatusega liituma ja "Tagasi kooli" infosüsteemi abil IKT valdkonna külalisõpetajatega aktiivselt kontakti otsima. Tunde saab seostada nii reaalainetega kui ka ühiskonnaõpetuse, ajaloo, inglise keele, kehalise kasvatuse, muusika ja teiste tundidega – IT on kõikjal. Samuti innustame õpilasi ja nende vanemaid andma õpetajatele märku võimalusest külalisõpetaja kaasamise abil ainetundi praktilisemaks muuta.

2013. aasta märtsis toimus koostöös „Tagasi Kooli“ algatusega esimene „Reaalainetega edukaks“ nädal, mil koolidesse üle Eesti käis enam kui 100 IKT valdkonnas töötavat inimest. Kokku anti möödunud aastal ligi 200 külalistundi ning külalisõpetajaid oli pea 60-st IKT valdkonna ettevõttest.
Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtete töötajad annavad koolides tunde eesmärgiga tõsta noorte huvi tehnoloogia arengu ja reaalainete vastu ning tuua välja nende valdkondade praktilisi rakendusvõimalusi igapäevaelus. Noortele soovitakse näidata, et e-oskused muutuvad järjest enam oluliseks erinevate tööde tegemisel, ning juhatatakse kätte viited, kust saada rohkem infot IKT-valdkonna kohta. Lisaks tutvustatakse reaalainetega seotud karjäärivõimalusi.

Projekti “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. „Reaalainetega edukaks“ on osa üle-euroopalisest kampaaniast „E-oskused tööhõives 2014“, mille eesmärgiks on tõsta kodanike teadlikkust tööalaste e-oskuste täiendamise vajadusest.

Kontaktisik:
Doris Põld
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
doris.pold@itl.ee, 511 44 11
www.startit.ee, www.itl.ee

Lisainfo:
Triin Noorkõiv
„Tagasi kooli“ algatus
triin@tagasikooli.ee, 520 6603
www.tagasikooli.ee