Tööstus 4.0

Mida tähendab tööstuse digitaliseerimine? 
Tööstus 4.0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside tõhusamaks kasutamiseks toetades uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike ärimudelite teket tööstuses. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse.  

ITL ja tööstuse digitaliseerimine? 
Tööstuse digitaliseerimine tähendab erinevate tehnoloogiate enda kasuks tööle panemist ning seeläbi masinate integreerimist terviklikuks süsteemiks tehases, mille kaudu on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Tootmise digitaliseerimine on kõige suurem osa Tööstus 4.0 kontseptsioonist. See tähendab erinevate kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste koos rakendamist tootmises, et suurendada tulusid või alandada kulusid. Uued sensorid, rohkem andmeid ja arenenud analüütika võimaldavad ettevõtetel uuendada protsesse ja jõuda nutikama tootmise ning kõrgema tootlikkuseni. Soovime luua ühtset Tööstus 4.0 koostööplatvormi ning tegutseme selle nimel. 

 

Eesti IKT klaster on koondanud parimad tööstuse digitaliseerimise tehnoloogiaid pakkuvad ettevõtted, nagu Proekspert, Tieto, BCS Intera, Helmes, Columbus, LeanEst, Fujitsu. Klastri eestvedamisel on algatatud pilootprojekte tuleviku tehnoloogiate rakendamise näitamiseks ning uute ärimudelite loomiseks tööstustes. 

IKT valdkonna arenguprogrammi kontseptsioon (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI 2018) 
ITL sai aasta digialgatuse eest Targa töösturi auhinna (2019)
 

Tootmislahenduste projektid ja algatused:  

Demokeskkond 
„Tööstuse digitaliseerimise lahenduste demokeskkonna loomine“
on ITL-i, Eesti Masinatööstuse Liidu ja Hyrles OÜ koostööprojekt. Tööstuse digitaliseerimisega on võimalik saavutada suuremat efektiivsust ning tootlikkuse tõusu. Materjalist saab toode õigeks ajaks valmis ja masinad on kenasti koormatud. Läbi parema planeerimise vähenevad plaanivälised ületunnid ning nendega seonduv kulu. Projekti elluviimist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EL Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusest.
Kuula: Erakordne koostöö toob kaotatud raha tagasi (Äripäeva raadio 2017); loe ka: Konkurentsis püsimiseks tuleb tootmine digitaliseerida (Urmo Sisask, artikkel 2018). 
Videotes näeb nii materjali kui ka inimese teekonda tootmise automaatset planeerimisest kuni reaalaja tehasesse jõudmist.  

   

Ragnarok 2.0  
Targa rõiva prototüüp sündis koostöös: Eesti IKT klaster kutsus kokku IKT-valdkonna ettevõtted ning Tallinna tehnikaülikooli esindajad, et koos viia ellu targa toote piloot. Tööülikonna prototüübi sees on näiteks kõnetuvastus, GPS-positsioneerimine, kukkumise tuvastus, aktiivsusmonitor, valgus jm.
Vaata ka: Ringvaates tutvuti targa rõiva prototüübiga Ragnarok 2.0 (al. 4.40); loe: Eestis on valmimas kogu maailmas unikaalne tark riietus, mis kuulab inimkõnet ja märkab kukkumisi (H. Lõugas, Geenius). 

Kuidas alustada?  
Muutuste vajadus lähtub ettevõtte strateegiast, tööstuse digitaliseerimine peaks algama ettevõtte vajaduste analüüsist.   

Loe: 
Kuidas peaks tööstust digitaliseerima? (Ingrid Joost, Instrutec 2017); 
EAS avas uudse digidiagnostika toetuse: 
Innovatsioon tootmises digidiagnostika kaugusel (Doris Põld, 2018) 
IT-ettevõtted, kes digidiagnostikat pakuvad (2018) 
Tööstusettevõtte digitaliseerimine on nagu mitmevõistlus, mitte sprint (Doris Põld, TööstusEST 2019). 
Kuidas konkureerida naabritega tööstuste digitaliseerimises? (Juhan-Madis Pukk, Doris Põld, TööstusEST 2019).  

Uuri:
Tööstuse digitaliseerimise edulood Eesti ettevõtete näitel

Alusta: 
EAS pakub võimalust ettevõtetel taotleda toetust diagnostika koostamiseks. Soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Uuri, millised Eesti IKT klastri ettevõtted omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel. 
Keskkonnaministeeriumi pakutav Ressursitõhususe meedeinfoseminarid ja konsultatsioonid. NB! Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2019 otsusega suunatakse „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetmes olevad vabad vahendid teistesse valdkondadesse (lisainfo).  

Osale:
Tööstuse digitaliseerimise teemaline "Industry 4.0 in Practice" konverents toimub igal kevadel Tallinnas. 

Infovoldik PDF-failina: Tööstus 4.0