Teadus- ja arendustegevus

Ei piisa sellest, et ühele ettevõttele annab riik teadusraha, et koos ülikooliga veelgi nutikamat toodet välja mõelda. Edukaks ekspordiks on vaja, et selle toote materjali tarnija suudaks ka  oma toodangu kvaliteeti ja mahtu hüppeliselt tõsta, turundus peab olema hoopis teisel tasemel jne. Seda kõike ilma tervikliku sihipärase arendustegevuseta ei tee. Riigil roll, võimalus ja kohustus on vaadata meie majanduse kasvuvaldkondi tervikuna ja suunata oma arendusressursid selgete majanduskasvu ja ekspordipotentsiaali omavate klastrite teadus- ja arendustegevusse. 

ITL-i eesmärk on, et IKT-valdkonna teadus- ja arendustegevuse rahastamine suureneb ja selle sisu vastab täpsemalt Eesti majandusarengu ja konkurentsivõime kasvu (sh nutika spetsialiseerumise) eesmärkidele. 

Vajalikud tegevused: 

  • Kutse- ja kõrghariduse õppekavade arenduses osalemine - õppekavade programminõukodade kaudu tööandjate vajaduste edastamine, kutsestandardite uuendamine kirjeldamaks ettevõtetele vajalikke kompetentse, Vali IT! ümberõppe programm. 
  • Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse suunamine läbi IT Akadeemia programmi. 
  • Kokkuleppe koostamine teemal, kuidas ühitada üliõpilaste töötamine ja õppimine parimal mõistlikul moel. 


Loe ka: Tuleb tegutseda nagu Tšiili lõhekasvatajad! (Ants Sild, Postimees 2017)