Workshop: Tööstus 4.0 ja innovatsioon masinatööstuse ettevõtetes - kuidas IKT abiga 5-10 aasta pärast edukam olla?

ITL, Eesti Masinatööstuse Liit ja Baltic Innovation Agency korraldavad neljapäeval, 17. mail 2018 ühise workshopi "Tööstus 4.0 ja innovatsioon masinatööstuse ettevõtetes - kuidas IKT abiga 5-10 aasta pärast edukam olla?".


Workshopi eesmärkideks on:
kaardistada võimalused masina ja metallitööstuse äriprotsesside optimeerimiseks ja/või uute innovaatiliste lahenduste leidmiseks koostöös IKT-sektoriga, et olla nii täna kui 5-10 a perspektiivis rahvusvaheliselt edukam;
viia läbi ühised töörühmad võimalike (äri)ideede kirjeldamiseks ja uute projektide algatamiseks. Praktiline matchmaking ettevõtete vahel, et arendusideede elluviimisega reaalselt edasi minna.  

Arendusideed võivad olla nii sektoriülesed kui ka ettevõttepõhised.

SEMINARI KAVA
Moderaator: Rene Tõnnisson, Baltic Innovation Agency (BIA)
13:45 – 14:00 Saabumine ja tervituskohv
14:00 – 14:15 Sissejuhatus seminarile, eesmärgid
14:15 – 15.00 Masinatööstuse sektor täna ja 5-10 a. perspektiivis: globaalsed trendi ja väljakutsed.
Pärast ettekannet sõna masinatööstuse ettevõtetele: täiendused oma ettevõtte perspektiivist ja laiemalt.
15:00 – 15.45 Industry 4.0 võimalused. Milliseid masinatööstuse väljakutseid saab lahendada IT abil ja kuidas? Indrek Sabul, Columbus IT.
Pärast ettekannet sõna IT-ettevõtetele: täiendused ja lahendusvõimaluste täpsustamine.
15.45 – 16.45 Matchmaking/ konkreetsete arendusideede edasine arutelu
- Matchmaking ja konkreetsete ideede arutelu töögruppides (masinatööstuse + IT ettevõtted) lähtuvalt osapoolte huvidest ja kogemusest
- Grupiarutelude tulemuste kokkuvõtted ja edasiste sammude kokkuleppimine
16.45 – 17:00 Workshopi kokkuvõte. Rene Tõnnisson (BIA)
 
Workshop on tasuta, palume registreeruda hiljemalt 11. maiks SIIN
Workshopi toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist. 

Lisainfo:
Kadri Uus, Baltic Innovation Agency,
kadri@bia.ee, 5271 363