Välistudengite koostöökohvik

Välistudengitele suunatud Koostöökohvik toimub juba 12. veebruaril algusega 15:00 Mektory suures saalis. Eesti tudengite ja tööandjate ühisüritus Praktikakohvik IT teaduskonna Eesti tudengite ja tööandjate ühisüritus toimub 19. märtsil Mektory ruumides kella12.00-17:00.


Välistudengite koostöökohvik 
Välistudengitele suunatud Koostöökohvik toimub juba 12. veebruaril algusega 15.00 Mektory suures saalis ning kestab orienteeruvalt kaks-kolm tundi.  
 
Teaduskonnas õpib kokku erinevatel õppetasemetel üle 300 välistudengi, kellest eelnevate küsitluste baasil on väga suur osa huvitatud just pikaajalisemast töösuhtest Eesti tööturul. Esimese sammuna aga soovitakse ennekõike praktika läbi tööturule siseneda ning võimalusel ka oma lõputöö teema tööandja projektidega siduda.  
 
Esimese tunni aja jooksul suuname osalejad (tudengid, tööandjad, õppekavade esindajad) ümarlaudadesse, kus on võimalik saada ühelt poolt ülevaade õppekavade fookustest, nõuetest praktikale, lõputööle, juhendamisele ja teisalt tõstatada ja arutleda (välis)tudengite kaasamisega seonduvaid küsimuste üle. Sealt edasi suuname tudengid tööandjate laudkondade vahel roteeruma ning otsekontakte sõlmima ning vastastikuseid ootusi ja võimalusi peegeldama.  
 
Tööandjaid ootame kuni 4-liikmeliste tiimidena. Julgelt võib soovi korral kaasa võtta omapoolset reklaam- ja jaotusmaterjale.  
 
Eesti tudengite ja tööandjate ühisüritus Praktikakohvik
IT teaduskonna Eesti tudengite ja tööandjate ühisüritus toimub sel kevadel 19. märtsil Mektory ruumides kella 12.00-17.00.  
 
Ootame ka selle ürituse puhul tööandjaid kuni 4-liikmelistes tiimides ning suuname tudengid tööandjate laudkondade vahel u 15-minutiliste tsüklitena roteeruma. Eelmisel aastal oli osalevaid tööandjaid 16, tudengeid osales umbes 100 ning mõlema osapoole tagasiside oli väga positiivne. Sel aastal eeldame, et nii osalevate tööandjate kui tudengite arvud pigem kasvavad.  
 
Mõlemal üritusel osalemine on tööandjatele tasuta.  
 
Lisainfo: Riina Tallo, praktikavaldkonna juht
TalTech IT Kolledž
tel 628 5822, Riina.Tallo@taltech.ee