Välisspetsialistide värbamine: EURES online töömess Work in Estonia

EURES kutsub ettevõtteid osalema juba viiendat korda toimuvale online-töömessile – Work in Estonia. 16. novembril kella 11.00-15.00 virtuaalselt toimuv mess on suunatud Eesti ettevõtetele, kes tahavad ja on valmis värbama töötajaid välismaalt.


Online-mess toimub veebiplatvormil www.europeanjobdays.eu, eeldus osalemiseks on vaid arvuti ja interneti olemasolu ning valmisolek messi toimumise ajal mõned tunnid arvutis huvilistega suhelda. 

Kuidas online-mess toimub?
Online-messi formaat on sarnane tavalisele karjäärimessile, kuid kõik toimub internetis. Tööotsijatena võtavad messilt osa inimesed üle maailma, kellel on huvi Eestis töötada – enamus kõrgharitud ning kindla valdkonna töökogemusega spetsialistid, aga ka lihttöö otsijad. Mess kestab neli tundi ning selle keskmes on eelnevalt kokkulepitud lühi-intervjuud sobivate kandidaatidega. Intervjuu toimub messiplatvormil, ettevõtte initsiatiivil ning seda on lihtne määrata ja läbi viia. Samuti on kandidaatidel võimalik ettevõtetega ilma broneeringuta otse suhelda ning uurida korraldajatelt jt osavõtvatelt asutustelt Eestis elamise ja töötamise kohta. Messi tulemusena, eeldusel, et on tehtud eeltööd sobivate kandidaatidega intervjuude kokkuleppimisel, on ettevõttel nimekiri konkreetsele töökohale sobivatest kandidaatidest, kelle motivatsioon tööle asumiseks on kaardistatud ning keda võimalusel edasisse värbamisprotsessi kaasata.

Kuidas osaleda?
Osaleda saab registreerudes lingil, kuhu tuleb laadida üles ka inglisekeelsed töökuulutused. Samuti tuleb täita platvormil enda ettevõtet tutvustava profiil, kuhu on soovi korral võimalik lisada ka videosid, linke jms.

Osalemine on tasuta.

EURES on Euroopa Komisjoni loodud töövahenduse võrgustik, mis toetab töötajate vaba liikumist Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides. EURES Eesti toetab ettevõtteid eelpool nimetatud riikidest tööjõu värbamisel. Kõik EURES teenused on tasuta. 

Lisainfo:
Jaanus Valdmaa, 
Eesti Töötukass tööotsijate ja tööandjate teenuste osakond  
jaanus.valdmaa@tootukassa.ee
+372 51 83 521