Vali IT! tulemuste tutvustus ja plaanid edasiseks - üritus partneritele

"Vali IT!" ümberõppeprogrammi esimese faasi tulemuste tutvustus- ja arutelu-üritus toimub 19. aprillil kella 14.00-17.00 Ülemistel Öpiku konverentsikeskuses (ruum Galaktika III).


Foto: https://pxhere.com/tr/photo/1164263

Tänaseks on programmi läbinud juba 170 inimest ning esimesed sisulised kokkuvõtted saab selle pealt juba teha. 75% koolituse lõpetanutest on omale töökoha IT-valdkonnas leidnud! 

Tahame arutada, kuidas veelgi paremini vastata tarkvarafirmade vajadustele ja võimalustele! Meil on mitmeid olulisi teemasid seoses praktika ja võimalike jätkukoolitustega, millele soovime teie tagasisidet! Selleks ootame kaasa mõtlema tarkvarafirmasid, kes on programmiga kaasas olnud selle sünnist alates ja ka ettevõtteid, kes alles kaaluvad Vali-IT! osalejatele praktikakoha pakkumist.

Arutame järgmistel teemadel:
1. Ülevaade projekti senisest käigust ja osalenutest:
• Osalejate taust ning tase enne ja peale koolitust
• Statistika osalejate/lõpetajate kohta (profiilid, senine haridus, tööle saanud, edasiõppijad jne)
2. Praktikakorraldus: 
a. Senine praktika sisu ja pakkujad. Kuidas on ettevõtted olnud rahul Vali IT programmist tulnud praktikantide/töötajatega?
b. Millega peab ettevõte arvestama, kui soovib Vali IT osalejale praktikakohta pakkuda
c. Kuidas praktikakorraldust veelgi parandada
3. Kuidas edasi – kas ja mida programmi sisus ja vormis muuta?

„Vali IT!“ on täiskasvanute ümberõppeprogramm, mille eesmärgiks on koolitada kõrgharitud täiskasvanuid ümber tarkvaraarendajateks. Programmis osalejad läbivad 6-nädalase intensiivõppe (5 päeva nädalas, kuni 8 tundi päevas) BCS Koolituse ja IT Koolituse koolituskeskustes. Sellele järgneb 8-nädalane praktika ettevõtetes. Programm on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“ ning vältab kuni aastani 2020.

Palun registreeruge.

Ants Sild, Baltic Computer Systems AS