ITL-i ühisseminar plasti- ja elektroonikatööstusega rahastusmeetmete teemal

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Plastitööstuse Liit, Elektroonikatööstuse Liit ja Baltic Innovation Agency (BIA) kutsuvad ettevõtjaid ühisele seminarile "Uued rahastusvõimalused plasti- ja elektroonikatööstuses – millistest meetmetest ja kellega koos rahastust taotleda?", mis toimub 7. novembril kella 13.00-16.15 Tallinnas Instrutecil.


Foto: Maxpixel 

Seminari toimumiskoht: Instrutec Tallinn, Näituste messikeskus, seminariruum C. Nimekirja alusel sissepääs Instrutecile tasuta!
Registreerumine - tähtaeg 3. november 2018. 
 
Workshopi eesmärkideks on:
tutvustada uusi tööstuse digitaliseerimisega seonduvaid toetusmeetmeid, mille taotlemist kaaluda lisandväärtuse suurendamiseks, ressursisäästu saavutamiseks ning konkurentsi- ja koostöövõime edendamiseks; 
rääkida varasematest koostööprojektidest ja näidetest, kuidas tööstussektoris on IKT ja digitaliseerimise abil energia- ja ressursikulusid märkimisväärselt vähendatud;
arutada plasti- ja elektroonikatööstuse ning IKT ettevõtete koostöökohti ning leida partnereid, kellega koos ühisprojektide arendamise ja rahastuse taotlemisega edasi minna.
 
SEMINARIKAVA
13:00-13:15 Saabumine ja tervituskohv.
13:15-13:30 Sissejuhatus seminarile, eesmärgid – Rene Tõnnisson (BIA).
13:30-14:10 Digitaliseerimise toetusmeetmed: digitaliseerimise audit (Maria Värton, EAS) ja Eesti-Norra koostööprogramm Green ICT (Anari Lilleoja, EAS).
14:10-15:00 Efektiivsuse tõstmine tööstussektoris IT abil: praktilised näited arendusprojektidest, digiauditi võimalustest ja sektori näidetest – sõna saavad ettevõtted ja liidu esindajad (nt Columbus, Oshino jt)
15:00-16:00 Arutelu: toetusmeetmete rakendamine plasti- ja elektroonikatööstuses – Rene Tõnnisson (BIA).
Koostöökohtade ja -partnerite kaardistamine;
Võimalike arendusideede ja ühisprojektide arutelu lähtuvalt huvidest;
Kontaktide vahetus ja edasiste sammude kokkuleppimine.
16:00-16:15 Workshopi kokkuvõte.
 
Workshopi toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist.