Tootearenduse rahastamisvõimalused ja koostöö IKT ja elektroonika valdkonnas

Sektorite-ülene teavitusseminar „Tootearenduse rahastamisvõimalused ja koostöö- IKT ja elektroonika valdkonnas“, mis käsitleb konkreetseid tootearenduse rahastusvõimalusi ja näiteid koostööst selle raames, toimub teisipäeval, 24. aprillil kella 14.00-16.00 Mektorys (Raja 15, Tallinn, ruum 108 „Ärimudelid“).


Seminar on suunatud IT- ja elektroonika sektori ettevõtetele ja T&A asutustele. 

Räägime sellest, kuidas kasutada EL teadus- ja arendustegevuse (T&A) rahasid tootearenduse toetuseks ning kuidas erinevad osapooled (elektroonika, IKT ja kõrgkoolid) selles osas saaksid koostööd teha. 

Ürituse planeeritav programm:

Indrek Ots HITSA-st annab kiire ülevaate planeeritavast uuest T&A meetmest 6 valitud valdkonna alus- ja rakendusuuringute toetamiseks
Viktor Muuli Eesti Teadusagentuurist  ja Tea Tassa Archimedesest räägivad NUTIKAS meetme tänavusest taotlusvoorust kogumahus 15 miljonit eurot ning antud meetme raames juba ellu viidud projektidest
Eiko Keeman Rohelohe OÜ-st jagab praktilisi kogemusi erinevate tehnoloogia valdkonna ettevõtete projektide taotlemisel/rakendamisel
Rain Eisler Tallinna Tehnikaülikoolist räägib võimalikust sektorite ülesest koostöömudelist Nutika meetme projektide elluviimisel (IKT/elektroonika sektor + teadusasutus + teine sektor)
Sektorite ülene võrgustumine

Üritus on TASUTA, kuid üritusele registreerumisel ning teatamata mitteilmumisel esitame teile arve summas 20 EUR+KM. 

Lisainfo: Maarja Rannama maarja.rannama@itl.ee 
Foto: Pixabay