Tööstus 4.0 ja innovatsioon puitmajaettevõtetes - kuidas IKT abiga 5-10 aasta pärast edukam olla?

ITL, Puitmajaliit ja Baltic Innovation Agency korraldavad 4. aprillil 2018 kella 14.00-17.00 Eesti Näituste messikeskuse A2 saalis workshopi Tööstus 4.0 ja innovatsioon puitmajaettevõtetes.

Osalema on oodatud: puitmajade tootjad ja ITL-i liikmed. 
Seminar toimub „Eesti ehitab“ messi ajal, sissepääs tasuta ainult eelnevalt registreerunutele. Registreeruda on võimalik kuni 30. märtsini.

Workshopi eesmärkideks on:

- kaardistada võimalused puitmajatootjate äriprotsesside optimeerimiseks ja/või uute innovaatiliste lahenduste leidmiseks koostöös IKT sektoriga, et olla nii täna kui 5-10 a perspektiivis rahvusvaheliselt edukam;
​- viia läbi ühised töörühmad võimalike (äri)ideede kirjeldamiseks ja uute projektide algatamiseks. Praktiline matchmaking puitmajatootjate ja IT-ettevõtete vahel, et arendusideede elluviimisega reaalselt edasi minna. Arendusideed võivad olla nii sektoriülesed kui ka ettevõttepõhised.

SEMINARI KAVA

Moderaator: Rene Tõnnisson, Baltic Innovation Agency (BIA)

13:45 – 14:00   Saabumine ja tervituskohv
14:00 – 14:15   Sissejuhatus seminarile, eesmärgid
14:15 – 15.00   Puitmajasektori väljakutsed: täna ja 5-10 a. perspektiivis
                           Lauri Kivil (Eesti Puitmajaliit), ca 20 min. Pärast ettekannet sõna puitmajaettevõtetele:
                           täiendused oma ettevõtte perspektiivist ja laiemalt
15:00 – 15.45   Industry 4.0 võimalused. Milliseid puitmajatootjate väljakutseid
                         saab lahendada 
IT abil ja kuidas?
                           
Indrek Sabul (Eesti IKT klaster, Columbus IT), ca 20 min.
                           Pärast ettekannet sõna IT-ettevõtetele: täiendused ja lahendusvõimaluste täpsustamine
15.45  – 16.45  Matchmaking/ konkreetsete arendusideede edasine arutelu 
                       
    - Arendusideede listimine eelneva põhjal
                             - Matchmaking – konkreetsete ideede arutelu töögruppides (puitmajatootjad + IT ettevõtted)
                               lähtuvalt osapoolte huvidest ja kogemusest
                             - Grupiarutelude tulemuste kokkuvõtted ja edasiste sammude kokkuleppimine
16.45  – 17:00  Workshopi kokkuvõte. Rene Tõnnisson (BIA)

Lisainfo: Kadri Uus, Baltic Innovation Agency, kadri@bia.ee, 5271 363
Workshopi toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning see on kaasrahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist.