Tark Tööstus arendusmaraton

Tallinna Teaduspark Tehnopol ja EAS pakuvad Sulle selleks hea võimaluse järgmisel Tark Tööstus arendusmaratonil Tallinnas 27.-29. märtsil, kuhu kümmekond Eesti tööstusettevõtet toovad lahendamiseks oma digitaliseerimisega seotud väljakutsed!
 
Arendusmaratonil saad unikaalse võimaluse
- enda tootearenduse edendamiseks konkreetse tööstusettevõtte konkreetse vajaduse põhise sisendi abil;
- leida endale tulevikuks hea koostööpartner või klient tööstussektoris;
- kasutada ekspertmentorite abi esmatasandil lahenduse tasuvusmudeli välja töötamisel ja prototüübi valmistamisel.
 
Tänaseks on oma väljakutsed lahendamiseks esitanud:
1. Bed Factory Sweden – Kuidas positsioneerida ja jälgida tootmisalal inimesi ja tooteid ning mõõta eri tegevustele kuluvat aega, et suurendada lisandväärtust loova tööaja osakaalu?
2. Sense – Kuidas luua online müügikeskkond, kus klient saab kokku panna moodulmaju ja vormistada tellimusi?
3. BHC (Baltic Hydraulic Cylinders) – Kuidas luua kliendile võimalus saada reaalajas ülevaade oma tellimuste täitmisest?
4. Pipelife Eesti – Kuidas adresseerida tooteid ja materjale välilaos ning neid digitaalselt komplekteerida?
5. Danspin – Kuidas tootmist planeerida täpsemalt ühe vahetuse piires, et tõsta masinate kasutamise efektiivsust 3-4 korda?
6. Personalidisain – Kuidas tõhustada personaliinfo haldamist väikestes ja keskmise suurusega tööstusettevõtetes?
7. Hanval Metall – Kuidas tootmist planeerida vastavalt tegelikule tööde edasiliikumise tempole?

Lisaks on arendusmaratonile tulemas, kuid veel valivad ja kirjeldavad konkreetseid väljakutseid (info lisandub jooksvalt):
8. ARS Stainless
9. Ericsson Eesti
10. Mesako
11. VMT Tehased
12. Ecobox

Ootame meeskondadesse väljakutsete lahendajaid: IT-ettevõtteid, eksperte teistest ettevõtetest, tööstusega seotud valdkondadest ning tugiorganisatsioonidest, eriala tudengeid, startup-ettevõtjaid jt. 

Üheskoos on 48 tunniga võimalik kõigi ootusi ületada ja endale tööstussektori innovatsiooniks võimalus anda! Üritus on osalejatele tasuta! 
 
Täpsem info ürituse kohta Tark Tööstus veebilehel, kus palume ennast ka registreerida ning anda märku Sind huvitavast probleemipüstitusest. 
 
Tehnopoli innovatsioonijuhi Kadi Villers 
kadi.villers@tehnopol.ee