Taotlusvoor järeldoktorite ja tagasipöörduvate teadlaste ettevõttesse toomiseks avaneb jaanuaris 2018

Eesti Teadusagentuur avab 1. jaanuaril 2018 Mobilitas Pluss järeldoktorite ja tagasipöörduvate teadlaste toetuste taotlusvoorud, mis jäävad avatuks 31. jaanuarini 2018, kella 17.00-ni (EET). Toetuse abil on võimalik tuua ettevõttesse teadustööle välisriigis kogemusi omandanud teadlane.


Toetust makstakse ühikuhinnana ehk kuludokumentide alusel kulusid tõendama ei pea. Toetuse maht:
•         Eksperimentaalsed projektid: 42 500 eurot aastas
•         Mitte-eksperimentaalsed projektid: 40 000 eurot aastas
•         Eestisse ümberasumise toetus: 4 000 eurot alla kaheaastaste projektide puhul; 5 500 eurot kaheaastaste projektide puhul 

Peamised tingimused:
•         Ettevõttesse tulev teadlane peab seal hakkama läbi viima teadustööd.
•         Projektid kestavad 12 kuni 24 kuud.
•         Projekti omafinantseering on kuni viis protsenti.
•         Järeldoktorilt ja tagasipöörduvalt teadlaselt on nõutud doktorikraad, kusjuures järeldoktori doktorikraad peab olema kaitstud välisriigi ülikoolis.
•         Järeldoktori esmakordse doktorikraadi omistamisest ei tohi olla möödunud üle viie aasta, doktorikraad peab olema kaitstud enne projekti algust. 
•         Järeldoktoril peab ettevõttes olema doktorikraadiga juhendaja.
•         Tagasipöörduval teadlasel juhendajat pole vaja.
•         Tagasipöörduv teadlane peab olema viimase kahe aasta jooksul teinud teadustööd mõnes välisriigis (näiteks läbinud järeldoktorantuuri). 


„Ettevõttele, kes ise arendustööd teevad, võiksid Mobilitas Pluss toetused väga huvi pakkuda, sest need võimaldavad tööle võtta noore teadlase, kellega seotud kulusid kahe aasta jooksul toetusest kaetakse. On ju igasugune arendustöö seotud riskidega ning Mobilitas Pluss toetused aitavad neid riske ettevõttel maandada,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja Oskar Otsus.

Tulemused selguvad 2018. aasta juunis
2018. aasta taotlusvoorus on plaan toetada umbes 20 järeldoktori ning 10 tagasipöörduva teadlase Eestisse teadustööle asumist. Taotlemine toimub Eesti Teadusinfosüsteemi (www.etis.ee) kaudu. 
Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2018. aasta juunis ning projekte saab hakata ellu viima aasta jooksul pärast rahastusotsuse tegemist. 
 
Mobilitas Pluss programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti teaduse ja teadusmahuka ettevõtluse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning toetada noorte teadlaste pealekasvu. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Toetus eraldatakse kas vähese tähtsusega abina või üldise grupierandi määruse alusel.

Lisainfo:
Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus 

Eesti Teadusagentuur