Oslo Innovation Week

26.-27. septembril toimub Oslo Innovation Week 2018.


Ettevõtluse Arendamise SA ootab ettevõtteid osalema Eesti-Norra koostööprogrammis ja Oslo innovatsiooni nädalal. 

Eesti-Norra koostööprogrammist oodatakse osa võtma Eesti eraettevõtteid, kes soovivad arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Partneritena saavad osaleda ka mõlema riigi MTÜ-d, assotsiatsioonid, sihtasutused, ülikoolid, klastrid. Eelistatud on Eesti ja Norra ettevõtete ühisprojektid.

Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus IKT on läbiv horisontaalne teema:

Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine).
Tervisetehnoloogiad.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) (nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm). 

Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot. Projektidele makstakse toetusteks 18,5 miljoni eurot.Projekti toetuse määr on 25-75% sõltuvalt kavandatavast tegevusest ja toetuse tüübist.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita ankeet: https://www.eas.ee/norwaygrants-partnersearch/ 

26.-27. septembril oodatakse Eesti ettevõtteid osalema Oslo Innovation Week 2018-l, kus kohtuvad innovatsioon, tehnoloogia ja ettevõtlus jätkusuutlike muutuste ja koostöö üleskutsumiseks. Plaanis on külastada kahte Norra ettevõtet, kes on Eestiga koostööst huvitatud. 

Ootame osalema ettevõtteid, kes soovivad  leida Norrast partnerit ja arendada või luua Eesti-Norra koostööprogrammi (Green ICT) raames innovaatilisi tooteid, teenuseid ja protsesse järgmistes valdkondades:

Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine).
Tervisetehnoloogiad.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) (nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm). 

Lisainfo Oslo Innovation Week’i külastamise kohta: https://www.eas.ee/events/oslo-innovation-week-2018/ 

EAS-i Ettevõtluse keskus