Noor IT valdkonna koolitaja - BCSi 1000-eurone stipendium ootab

Baltic Computer Systems AS ja BCS Koolitus AS (BCS) koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA) kuulutavad välja konkursi BCS-i stipendiumitele „Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja“. Konkureerimise tähtaeg 21. november 2019.

BCS-i stipendium on mõeldud koolitaja tegevuse toetamiseks IKT õpetamisel üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis. Sellega tunnustavad BCS ja HITSA koolitaja olulist panust Eesti infoühiskonna arengusse.

BCS-i stipendiumiga soovitakse esile tõsta noori IT valdkonna koolitajaid üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides. Stipendiumi määramisel hinnatakse kandidaadi õppetegevuse kestust siiani, tegevuste innovaatilisust, tulemuslikkust ning koolitusteemade olulisust Eesti ühiskonna arengus.

Stipendiumiga toetatakse noori vanuses kuni 30 eluaastat (k.a), kes töötavad koolis IT valdkonna õpetaja, ringijuhi, lektori või õppejõuna ning samuti alles õppivaid õpilasi ja tudengeid, kes löövad kaasa kaas- ja nooremate õppurite koolitamises.

Stipendiume antakse välja kolm:

• Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja üldhariduses
• Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja kutsehariduses
• Silmapaistev noor IT valdkonna koolitaja kõrghariduses

Iga stipendiumi suurus on 1000 eurot. 

Täpsem info ja konkursitingimused.

Kandideerimisavaldusi oodatakse kuni 21. novembrini 2019 aadressil Triin.Kangur@bcs.ee märgusõnaga „BCS Stipendium“. Stipendiumid antakse üle 19. detsembril 2019 Tallinnas.