Narva Töövõime foorum

23. septembril toimub kella 11-16 Narva Kolledžis Narva Töövõime foorum: Kus nad on? Vähekasutatud võimalused vajalike töötajate leidmiseks ja koolitamiseks. Seminar toimub vene keeles.


Ootame osalema Ida-Virumaa tööandjaid, vähenenud töövõimega inimesi, kohalike omavalitsuste esindajaid ja kogukondade aktiviste. 

Moderaator: Anton Ossipovski
 
Päevakava:
10.45-11.00 kogunemine, kohv
 
Töövõime foorum
I plokk: 11.00 – 12.00 
 
Ida-Virumaa Töötukassa esindaja – Toetused ja meetmed tööandjatele vähenenud töövõimega inimeste kaasamiseks  
AS Svarmil juht Merle Roste – Kuidas me tööjõupuudusest vähenenud töövõimega inimeste abil üle saime? 
SOL Baltics OP teenindusjuht Virge Agejeva – Miks värvata vähenenud töövõimega inimesi ja mida see tööandja jaoks tähendab?
 
II plokk: 12.00 – 13.00
 
Arutelu: millised on Ida-Virumaal peamised takistused vähenenud töövõimega inimeste tööturule toomiseks ja seal hoidmiseks. Kuidas neid lahendada?
 
13.00 – 13.15 energiapaus 
 
III plokk: 13.15 – 14.00 arutelu jätkub, kokkuvõtted
 
14.00 – 14.30 Lõuna
 
Praktika ja õpipoisiõpe
 
14.30 – 16.00
Ettevõtete kogemuslood praktika ja õpipoisiõppe kaudu töötajate leidmisel
 
Seminari korraldamist toetab Euroopa Sotsiaalfond. 

Registreerumine ja lisainfo.