Läänemere strateegia aastafoorum

Euroopa Liidu Läänemere strateegia üheksas aastafoorum toimub Tallinnas Kultuurikatlas 4.-5. juunil 2018.

Aastafoorumi teema on Läänemere piirkonnas toimuv pärast aastat 2020. Aruteludes käsitletakse Läänemere strateegia ellu viimist Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika järgmises eelarveraamistikus, strateegia panust Läänemere ökosüsteemi seisundi kaitsmisse ja kuidas piirkonda edasi arendada globaalse digitaalkeskusena. 

Foorumil toimuvad arutelud ka digiteemadel:
•         Paneelarutelu digivaldkonna arengust Läänemere regioonis ja EL digiturg 
•         Foorumil toimub lisaks plenaaristungitele 21 temaatilist seminari strateegia võtmevaldkondades: merekeskkonna kaitse, ohutus, energia- ja transpordisektor, piirkonna digiareng jt. Digitaalvaldkonnaga arengu ja võimalustega on foorumil  seotud järgmised seminarid:
a.       Nothing about us without us - digital tools for better youth involvement and dialogue
b.       Designing and orchestrating a BSR wide smart specialisation strategy ecosystem
c.       Sharing Heritage through Digitalization The added value of Virtual Reality to BSR Cultural Heritage
d.       Fostering entrepreneurship through managing talent density or how do we make the BSR as the region of opportunities for talents?
e.       Digitalizing and connecting the neighbourhood: solutions for the BSR.

Läänemere strateegia raames elluviidavate projektide ja nende mõjukusega saab tutvuda aastafoorumi 21 seminaril ja suhtlusalal, kus on võimalik luua kontaktibaas uute projektide käivitamiseks. 

Läänemere strateegias osalevad Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa (Berliin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern ja Schleswig-Holstein), Soome ja Taani ning see puudutab 80 miljonit ELi elanikku. Strateegial on kolm eesmärki: kaitsta Läänemerd, ühendada Läänemere piirkonda ja suurendada selle piirkonna heaolu. 

Foorumi korraldajad on Välisministeerium, Balti Arengufoorum, Keskkonnaministeerium, ELVL ja teised partnerid, tehes koostööd Euroopa Komisjoniga. Aastafoorum on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi programmist Interreg – Baltic Sea Region. 

Registreerimine Läänemere strateegia (LMS) aastafoorumi kodulehel on avatud 18. maini 2018. Foorum on inglise keeles ja osalustasuta. Foorumi eel toimub kahekümnes Balti Arengufoorumi kohtumine. 

Rohkem informatsiooni ürituse kohta leiab aadressilt 
https://www.balticsea-region-strategy.eu/9th-annual-forum