Küberkaitse suvekool keskendub plokiahela tehnoloogiale

Eestis tulevad sel suvel küberkaitse suvekooli kokku doktorandid ja noored spetsialistid üle maailma, et 1.-5. juulini 2019 Jõgevamaal saada uusi teadmisi ja vahetada kogemusi teadlaste ning praktikute viimase aja ühel lemmikteemal: “Plokiahelad: rakendused ja turvalisus”.


Üritus toob lektorite ja kuulajatena kokku 60 küberkaitse valdkonna eksperti ning spetsialisti, kes juba töötavad plokiahela tehnoloogiaga. Suvekooli korraldab Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituut koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

Küberturbe võrgustiku hinnatud partner
Haridus- ja Teadusministeeriumi IT nõunik Jaak Anton ütleb, et seoses virtuaalmaailma vallutustega reaalmaailmas ja tormiliselt arenevate uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga kasvab kiirelt ka vajadus küberturbe tippekspertide järele. „Küberkaitse suvekooli korraldamise peaeesmärk ongi lisaks uute teadmiste omandamisele aidata kaasa Eesti õppejõudude, doktorantide ja noorte spetsialistide rahvusvahelise teadus-, ettevõtlus- ning õppekoostöö arendamisele. Ambitsioon on olla küberturbe võrgustikus hinnatud partner.“

Mis on plokiahel?
Suvekooli teema plokiahel on lühidalt öeldes uus andmebaasitehnoloogia, mille peamiseks erinevuseks tavapärastest kesksetest andmebaasidest on plokiahela jagatud olemus. See tähendab, et andmebaas eksisteerib samaaegselt ja sünkroonsena korraga mitmes kohas. See muudab massandmetesse sissemurdmise või andmete konfigureerimise palju raskemaks, kuna kõik plokiahela võrgus osalejad näevad viivitamatult, kui midagi muutub.

Eestis on plokiahel tänu usaldusväärsete infosüsteemide kasutamise vajadusele riiklikul tasemel põhimõtteliselt kasutusel juba 2003. aastast. Plokiahela tehnoloogiat nähakse kui võimalust suureks hüppeks andmekaitse valdkonnas, eriti väga reguleeritud valdkondades, nagu finants, valitsemine, tervishoid ja õigusruum (“Hariduse tehnoloogiakompass”, HITSA 2019).

Eesti on plokitehnoloogia alal maailmas esirinnas
Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi küberkaitse valdkonna koordinaatori Madis Raaperi sõnul on Eestis tugev digitaalne ökosüsteem ja just tugevus plokitehnoloogia alal maailmas on peamine põhjus, miks see teema suvekooli valiti. “Tartu Ülikooli jaoks on oluline rahvusvahelise õppe- ja teaduskoostöö edendamine,” sõnas Raaper, kes vastutab suvekooli korraldusliku ja administratiivse poole eest. „Seda üritust korraldatakse just selleks, et Eesti kõrgkoolide rahvusvaheline haare ja koostöövõrgustik suureneks ning ülikoolid saaksid käsitleda ja esile tuua teemasid, milles ollakse tugevad ja mis on uurimisfookuses. Küberkaitse ja plokiahelad on just selline valdkond.”

Uue tehnoloogia õiguslikud ja majanduslikud aspektid
Suvekoolis käsitletakse kolme alateemat: plokiahela tehnoloogia kasutamise õiguslikud ja majanduslikud aspektid; plokiahela rakendused; plokiahel ja krüptograafia. “Suvekooli formaadis on ettekanded ja arutelud ning ühel päeval grupitöö nende kolme teema lahkamiseks. Praegu saan öelda, et osalevad doktorandid tulevad nii TÜst kui TalTechist, samuti on juba Austraaliast, Saksamaalt ja Norrast registreerunuid. Osalejate lõplik nimekiri selgub mais,” sõnas Madis Raaper ja lisas, et registreerimine suvekooli on avatud kuni aprilli lõpuni suvekooli kodulehel. Esinejatest tuleks kindlasti märkida Martin Ruubelit, kes on Eestis tegutseva ettevõtte Guardtime president, ning Mark Copelandi, kes on ettevõtte SmartMinds OÜ juht. 

Registreerumise link.

Universaalne küberturvalisuse reegel
Küberkaitse suvekooli teemad on varem olnud sotsiaalne manipulatsioon, küberturvalisus merenduses, samuti Eesti küberkaitse kogemus laiemalt. Aga kas on olemas universaalset küberturvalisuse reeglit, mis sobiks kõigile? “90% küberturvalisusest on inimene ise. Inimene peab tegelema on teadlikkuse ja küberhügieeni tõstmisega. Et paroolid oleksid tugevad, viirusetõrje arvutis olemas, et see kõik ei jääks laiskusest tegemata. Ja ära kliki igal lingil, toetu tervele mõistusele. Võib töötada välja filtreid, programme, seaduseid, aga lõpuks taandub kõik inimese käitumisele,” ütles Madis Raaper.

Küberkaitse suvekooli kutsus ellu Haridus- ja Teadusministeerium, et kasvatada Eesti küberkaitse hariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet ning suurendada Eesti e-riigi nähtavust. Tänu suvekoolile areneb rahvusvaheline koostöövõrgustik ning suureneb tugevate välisõppejõudude ja -tudengite arvu küberkaitse õppekavadel IT-õppes Eestis. 2019. aasta suvekooli korraldab Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituut koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmiga. IT Akadeemia programm toetab Eesti ülikoolides IKT ja IKT-ga põimitud õppekavadel rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise õppetöö läbiviimist.

Madli Leikop, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus