Koolitus tööandjatele juhtivtöötajate kuritarvituste eest

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub kõiki erialaliitude liikmeid Soraineni koolitusele “Kuidas kaitsta ettevõtjat juhtivtöötajate kuritarvituse eest?”, mis toimub 15. novembril algusega kell 9:00 Tööandjate majas (Kiriku 6).


Teema käsitlus: Milles seisneb ettevõtja tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus? Milliste praktiliste ennetusmeetmetena saaks ettevõtja end kaitsta? Kuidas toimida juhul, kui süütegu on juba toime pandud ehk millised on ettevõtja võimalused oma õiguste kaitseks?
 
Koolitajad: advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Karin Madisson, vandeadvokaat ja nõunik Norman Aas ja advokaat Kelli Eilart. 
 
Kestus: ca 3-4 h
 
Arvestades aina enam tähelepanu alla sattuvaid korruptsiooni, omastamise vm varavastase süüteo toimepanemisega seotud juhtumeid, on väga oluline ettevõtjal endal suurendada teadlikkust erinevatest võimalustest, kuidas selliste olukordade eest end kaitsta. Põhjus on lihtne. Kehtiva seadusandluse alusel vastutab juriidiline isik süütegude eest, mille on toime pannud tema organi, organi liikme, juhtivtöötaja või pädev isiku poolt. Süü välistamiseks peab suutma ettevõtja tõendada, et ta on teinud kõik endast oleneva (sh võtnud vastu kõik tõhusad ennetusmeetmed) selliste kuritarvituste vältimiseks.
 
Osalemine on Eesti Tööandjate Keskliidu erialaliidu liikmetele tasuta. 

Palume osalemisest teada anda aadressil employers@employers.ee hiljemalt 13. novembriks märkides, millise erialaliidu kaudu olete tulemas.  

Eesti Tööandjate Keskliit